Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Cementa kompozītmateriālu sastāvdaļu sasmalcināšanas ietekme uz spiedes stiprību un siltumvadītspēju"
Nosaukums angļu valodā "The Effects of Cement Composite Material Components Milling on Compressive Strength and Thermal Conductivity"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Cementa kompozītmateriālu sastāvdaļu sasmalcināšanas ietekme uz spiedes stiprību un siltumvadītspēju”. Šajā darbā tiek pētīta cementa kompozītmateriālu sastāvdaļu sasmalcināšanas ietekme uz divām īpašībām – spiedes stiprību un siltumvadītspēju. Spiedes stiprība ir būtiska cementa kompozītmateriālu mehāniskā īpašība, jo tā nosaka materiāla piemērotību lietošanai dažādās konstrukcijās. Bet no otras puses, siltumvadītspēja ir izšķirošs faktors, ja apskata materiāla spēju nodot siltumu, padarot to piemērotu lietošanai apkurē, vai tieši pretēji, siltumizolācijā. Maģistra darbā tiek apskatīti cementa kompozītmateriāli, kas elektriskās pretestības rezultātā rada siltumu un spēj to vadīt. Maģistra darba mērķis ir noteikt cementa kompozītmateriālu ar sasmalcinātām sastāvdaļām izveidoto sastāvu spiedes stiprību un siltumvadītspēju, kā arī veikt salīdzinājumu ar tāda paša sastāva paraugiem, kuru sastāvdaļas netika sasmalcinātas. Maģistra darbā tika veikta literatūras izpēte un analīze par cementa kompozītmateriālu sastāvdaļu sasmalcināšanas veidiem, kā arī sasmalcināšanas ietekmi uz spiedes stiprību un siltumvadītspēju. Tika izpētīta literatūra arī par eksperimenta veikšanas procedūru un testēšanas metodoloģiju. Darba eksperimentālās daļas ietvaros tika izgatavotas 7 paraugu grupas, kas tika salīdzinātas ar 12 jau bakalaura darba pētījumā izstrādātām paraugu grupām. Visi izgatavotie paraugi tika testēti, lai iegūtu spiedes stiprību, lieces stiprību, siltumvadītspēju, elektrisko vadītspēju un elektrisko pretestību. Pēc darba izstrādes tiek izdarīti secinājumi, ka, izmantojot sastāvdaļu sasmalcināšanu, ir iespējams panākt pozitīvu iespaidu gan uz spiedes stiprību, gan materiāla siltumvadītspēju, taču sastāvam papildus pievienots ūdens šīs īpašības ietekmē negatīvi. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 2 nodaļām, 115 lapaspusēm. Darbā ir iekļauts 1 pielikums, 127 attēli, 16 tabulas un izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi cementa kompozītmateriāli, siltumvadītspēja, spiedes stiprība, elektriskā pretestība, dezintegrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā cement composite materials, thermal conductivity, compressive strength, electrical resistance, disintegration
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2023 11:05:35