Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Savrupmāju būvniecības attīstības tendence Latvijas teritorijā", (Inž.pr. "Tirgus paviljona jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "The development trend of the construction of private houses in the Latvia", (Eng."Market pavilion building")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Andris Kazimirovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskā daļa “Savrupmāju būvniecības attīstības tendence Rīgas apkaimē” un inženierprojekts “Tirdzniecības paviljona jaunbūve”. Pētījuma mērķis ir apskatīt savrupmāju būvniecības attīstības tendenci Rīgas apkaimē laika diapazonā 2013-2020. gados ar mērķi definēt faktisko situāciju un prognozēt iespējamus attīstības plānus savrupmāju būvniecībā, lai, balstoties uz iegūtiem datiem, spētu piedāvāt produktu, kas būtu saistīts ar savrupmāju būvniecību. Piemēram, digitālā rokasgrāmata, kurā būtu iekļauta visā nepieciešama informācija topošiem savrupmāju īpašniekiem – zemesgabala izvēles parametri, būvprojekta izstrādes etapi, būvdarbi, būvdarbu kvalitātes radītāji, iespējamās kļūdas un to risinājumi būvniecības laikā, saskarsmes attiecības ar būvdarbu veicējiem, ēkas nodošana ekspluatācijā. Pētnieciskās daļas pētījuma metodes ir: vispārzinātniskās metodes (analīze, sintēze, aprakstošā metode), empīriskā pētījumu metode (aptauja). Teorētiskā daļā sastāv no 4 galvenajām apakšnodaļām: literatūras izpēte par psiholoģiskiem aspektiem pēc savrupmājas nepieciešamības, Latvijas oficiālās statistikas izpēte par viena dzīvokļu jaunbūvju attīstības tendenci; Rīgas reģionu attīstības analīze pēc atsevišķiem parametriem, kas spētu definēt savrupmāju būvniecības attīstību tajos reģionos; topošo/esošo savrupmāju īpašnieku aptauja pēc sagatavotiem jautājumiem, kas kopsavilkumā dod priekšstatu par esošiem trūkumiem, problēmām, nepilnībām, priekšrocībām savrupmāju būvniecības procesā; analīze priekšlikumam izveidot produktu, kas varētu būt noderīgs savrupmāju celtniecībā. Pēc iepriekš minētām apakšnodaļām tika veikta informācijas apkopošana, analīze un veikti secinājumi. Inženierprojekts noveltīts tirdzniecības paviljona jaunbūvei Juglas ielā 95, Rīgā. Inženierprojekts sastāv no trim daļām: izejas dati; paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver tehnoloģiski funkcionālo, arhitektūras un konstruktīvo daļu, kā arī būvniecības ekonomiku un organizēšanu; grafisko rasējumu izstrādāšana. Ēkas statiskā analīze tika veikta datorprogrammā “AxisVM6”, ēkas telpiskā modelēšana veikta modelēšanas programmatūrā “Autodesk Revit 2022”. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 265 lapas. Pētnieciskās daļas apjoms: 53 lapas, 50 attēli, 29 tabulas. Inženierprojekta darba apjoms: 167 lapas, 40 attēli, 24 tabulas. Kopējais izmantojams literatūras avotu skaits – 57. Pielikumu apjoms – 23 lapas. Grafiskās daļas apjoms 6 – 13 lapas (ģenerālais plāns, stāvu plāni, griezumi, fasādes, konstruktīvie risinājumi, būvdarbu organizācijas plāni, kalendārais grafiks).
Atslēgas vārdi Savrupmāju būvniecības attīstības tendence, tirdzniecības paviljona jaunbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Development trend of detached house construction, market pavilion building
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2023 10:41:45