Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Šķiedrbetona eksperimentālie pētījumi un skaitliskā modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Experimental study and numerical modeling of fiber - reinforced concrete"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Šķiedrbetona eksperimentālie pētījumi un skaitliskā modelēšana”, un tas tika izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Maģistra darba mērķis ir izveidot skaitlisko šķiedrbetona (FRC) modeli ar tērauda šķiedrām skaitļošanas vidē MATLAB, izmantojot pētījumā iegūtos eksperimentālo rezultātu datus. Maģistra darba literatūras apskatā tika apkopota informācija par dažādiem šķiedrbetona modelēšanas pētījumiem, par šķiedru ietekmi betona matricā, kā arī par testēšanas metodēm. Maģistra darba pētījuma daļā tika veikts eksperiments 3 paraugu grupām A1, A2 un A3. Visiem paraugiem tika izmantots vienots betona matricas sastāvs, bet atšķirīgs tērauda šķiedru daudzums ik pa 30 kg/ m3. A1 paraugam 60 kg/m3, A2 paraugam 90 kg/m3 un A3 paraugam 120 kg/m3. Paraugiem tika veikti lieces stiprības, spiedes stiprības un vienas šķiedras izraušanas jeb pull – out testi. Lai veiktu minēto testēšanu tika izgatavoti paraugi ar dažādiem izmēriem (prizmatiskie paraugi ar izmēriem 100×100×400 mm, kubiskie paraugi ar izmēriem 100×100×100 mm un vienas šķiedras izraušanas testiem paraugi ar izmēriem 100×80×50 mm). Izmantojot eksperimentālos vienas šķiedras izraušanas (pull – out) testa rezultātus, programmatūrā MATLAB tika izveidots modelis lieces stiprības noteikšanai. Savā starpā tika salīdzināti pētījumā iegūtie rezultāti un teorētiskie (modelēšanas rezultāti). Modelēšanas rezultāti savā starpā korelē ar eksperimentālajiem rezultātiem, kas liecina par datu patiesīgumu. Darbs sastāv no 2 nodaļām, 79 lapaspusēm, kurās ietilpst 2 pielikumi, 59 attēli, 8 tabulas un 57 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Šķiedrbetons, tērauda šķiedras, skaitliskā modelēšana, vienas šķiedras izraušanas tests, lieces stiprība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiber – reinforced concrete, steel fibers, numerical modeling, pull – out test, flexural strength
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2023 10:17:47