Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Skolas jaunbūve, Turaidas iela 1, Piņķi", (Bak.daļa "Industriālo ēku ārsienu sistēmu ekonomiskais salīdzinājums Latvijas būvniecības apstākļos")
Nosaukums angļu valodā "New construction of a school, Turaidas street 1, Piņķi", (Research "Economic comparison of external wall systems of industrial buildings in the construction conditions of Latvia")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents Pāvels Tihomirovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām, pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas tēma ir “Industriālo ēku ārsienu sistēmu ekonomiskais salīdzinājums Latvijas būvniecības apstākļos.” Darba mērķis ir veikt ekonomisko un siltumtehnisko salīdzinājumu starp dažādiem industriālo ēku ārsienu sistēmām Latvijas būvniecības apstākļos. Pētījumā detalizēti aprakstīti vairāki ārsienu materiāli, to priekšrocības un trūkumi , izvērtējot materiāla īpašības. Katrai ārsienu sitēmai tiek veikts siltumtehniskais aprēķins un siltuma inerces noteikšana. Rezultātu analīzē tiek apskatīta savstarpējā izmaksu un siltuma inerces attiecība, secinot, kuri materiāli ir piemērotāki dažādām ražotnes situācijām un Latvijas klimata apstākļiem. Inženierprojekta sadaļā izstrādāta skolas jaunbūve Turaidas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Inženierprojekta ietvaros tiek izstrādāta projekta arhitektūras daļa, siltumtehnniskais aprēķins, būvkonstrukciju aprēķins, izmantojot normatīvus un būvniecības likumus, aprēķina programmas, galveno konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums un projekta ekonomiskais pamatojums. Projektam izstrādāts būvdarbu organizācijas apraksts, t.sk. tehnoloģiskie rasējumi, sastādīts darba kalendārais grafiks ar objektā izmantoto tehniku un nodarbināto strādnieku skaitu, materiālu piegādes grafiku. Tiek aprakstīta darba aizsardzība un drošības tehnika darbu veikšanas laikā , vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi. Diplomprojekta saturā ir 228 lapas, t.sk. 59 tabulas, 66 attēli, 41 izmantotais literatūras avots, darba grafiskajā daļā ir 9 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi Ekonomiskais salīdzinājums, siltumtehniskais aprēķins, siltuma inerce, industriālās ēkas, ārsienu materiāli
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic comparison, thermal calculation, heat inertia, industrial buildings, external wall materials
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 21:19:38