Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Hibrīdu-betona kompozītu, kas veidoti no māla ķieģeļu un gāzbetona atkritumu piedevām, izpēte", (Inž.pr. "Cepumu un vafeļu ražotnes jaunbūve Laimas ielā 8, Birzniekos, Ādažu novadā")
Nosaukums angļu valodā "Research of hybrid-concrete composites made from clay brick and aerated concrete waste additives", (Eng."Biscuits and Wafers Production Plant at Laimas Street 8, Birznieki, Ādaži Municipality")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Līga Radiņa
Recenzents Pāvels Akišins
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās darba izvirzītā tēma ir “Hibrīdu-betona kompozītu, kas veidoti no māla ķieģeļu un gāzbetona atkritumu piedevām, izpēte”, savukārt inženierprojekta daļa tika izstrādāta “Cepumu un vafeļu ražotnes jaunbūvei” Laimas ielā 8, Birzniekos, Ādažu novadā. Mūsdienās būvniecības nozares attīstības tempi pieaug un strauji attīstās katru gadu, kas rezultātā noved pie tādām nelabvēlīgām sekām kā liels būvniecības atkritumu apjoms un siltumnīcefekta gāzu emisiju izdalījumiem atmosfērā. Mūsdienu tendences motivē zinātniekus un pētniekus veikt pētījumus par būvmateriālu atkārtotu izmantošanu. Pētnieciskās daļas ietvaros tiek izpētīta klasiska portlandcementa betona pielietojuma potenciāls, pievienojot sastāvam otrreizēji pārstrādātus būvgružus, kā arī nosacīti jaunais būvmateriāls – ģeopolimēra betons. Veicot pētījumu, tika ņemta vērā Latvijas tirgus specifika, fokusējoties uz māla ķieģeļu un gāzbetona atkritumu izmantošanas iespējām. Darba ietvaros tika veikta pieejamās zinātniskās literatūras izpēte par augstāk minēto būvmateriālu fizikāli-mehāniskām īpašībām salīdzinājumā ar klasiskiem portlandcementa betoniem. Tika izstrādāts arī laboratorijas pētījums ar mērķi izgatavot betona paraugus ar dažādām vietējo būvniecības atkritumu proporcijām, lai noskaidrotu labāko sastāvu, kuram būtu vislielākais potenciāls pielietojumam praktiskajā būvniecībā. Pētnieciskā daļa satur detalizētāku pielietoto izejmateriālu aprakstu, kā arī betona paraugu sastāvu aprakstus kopā ar detalizētu un iegūto rezultātu analīzi. Izvērtējot iegūtos eksperimentālos datus noskaidrots, ka labākais portlandcementa betons ar malto māla ķieģeļu atkritumu izmantošanu, aizstājot 50% smilts, cietinot istabas temperatūras apstākļos, un no ģeopolimēra betona paraugiem labākais bija ar malto māla ķieģeļu atkritumu un sārmu šķīdumu 6M molaritātē, aisztājot 25% rūpniecības procesu atkritumus, cietinot žavskapī 24 stundas 70°C temperatūrā. Inženierprojekts izstrādāts ražošanas ēkai Laimas ielā 8, Birzniekos, Ādažu novadā. Darba ietvaros tika izklāsti dots ēkas vispārtehniskais raksturojums kopā ar arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumiem un izpildījumiem, inženierģeoloģiju, inženiertīklu risinājumiem u.c. Atbilstoši prasībām tika veikti pāļu, saliekamā dzelzsbetona pārseguma plātnes un kolonnas, un viena savienojuma mezgla analītiskie kontrolaprēķini. Tika izstrādāts arī galveno būvdarbu veikšanas apraksts, ugunsdrošības un vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu apskats, sastādīts kalendārais grafiks, lokālās tāmes konkrētiem darbu veidiem un koptāme visam projektam. Kopējais darba apjoms sasniedz 226 lappuses, tajā skaitā 64 tabulas un 107 attēli. Izmantoto literatūras avotu daudzums ir 37. Darba pielikumā pievienota projekta grafiskā daļa, t.i. stāva arhitektūras, būvkonstrukciju un darba rasējumi, ģenerālais plāns un kalendārais grafiks.
Atslēgas vārdi hibrīdu-betona kompozīti, ģeopolimēra betons, būvniecības atkritumi, māla ķieģeļu atkritumi, gāzbetona atkritumi, otrreizēji pārstrādātas piedevas
Atslēgas vārdi angļu valodā hybrid-concrete composites, geopolymer concrete, construction waste, clay brick waste, aerated concrete waste, recycled additives
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 20:16:05