Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka bloku konstrukciju izmantošana dzīvojamām ēkām Latvijā" , (Inž.pr. "Biroja ēka ar ražošanas daļu jaunbūve, Vilkājas ielā, Daugavpilī")
Nosaukums angļu valodā "The use of wooden block construction for residential buildings in Latvia", (Eng. "New construction office building with production part, Vilkājas Street, Daugavpils")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Sergejs Šnepsts
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Civilo ēku būvniecības katedrā. Tas sastāv no divām sadaļām – darba tēmas, pētnieciskās un inženierprojekta daļas. Bakalaura darbā tiek veikts pētījums par ilgtspējīgu būvniecību, izmantojot koka būvniecības blokus. Pēc iegūtās informācijas tiek izskaidrots, kas ir koka būvniecības bloki un kādi ir to dažādie veidi. Tiek aprakstīts bloka veids, tā priekšrocības un trūkumi salīdzinot ar citām šāda tipa konstrukcijām. Darbā praktiski tiek veikts pētījums, salīdzinot šīs konstrukcijas pielietošanu Latvijā, Siguldas novadā būvējot individuālo dzīvojamo ēku pēc siltumtehniskajiem, ugunsdrošības un akustikas rādītājiem. Tiek veikti siltumtehniskie aprēķini un salīdzināti starp izvēlētajiem koka blokiem. Balstoties pēc visiem šiem kritērijiem tiek izveidoti nesošās ārsienas risinājumi, kā arī tiek izveidota ekonomiskā analīze pēc materiālu un būvniecības montāžas izmaksām. Pētnieciskās daļas beigās ir veikti secinājumi par koka būvniecības blokiem un to izmantošanu Latvijā. Inženierprojektā tiek izstrādāts projekts divstāvu biroja ēkai ar rūpniecisko ražošanas daļu Vilkālijas ielā, Daugavpilī. Ēkai ir paredzēti 2 stāvi biroja daļā un vienu stāvu ražošanas daļā. Savukārt, viena stāva augstumu ir 3,2 m, veidojot kopējo jaunbūves augstumu ar 9,2 m. Tās gabarīta izmēri ir 54 m x 24 m, kas veido kopējo apbūves platību 1296 m2 un ēkas būvapjomu ar 10368 m3. Ēkas konstruktīvā shēma sastāv no stabveida dzelzsbetona pamatiem, tērauda kolonnām un sijām ar dubulta T veida profilu, tērauda kopnēm, saliekamajiem ārsienas paneļiem un mūra ārsienu biroja daļā. Projektā tiek iekļauta tāda informācija, kā ēkas arhitektūra, konstruktīvie risinājumi, pielietojamā apdare, inženiertīklu risinājumi, ugunsdrošības risinājumi, ekonomiskais salīdzinājums kolonnām, siltumtehniskais aprēķins, konstruktīvo elementu kontroles aprēķins, konstrukciju dimensionēšana, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas apraksts, kalendārais grafiks, tehnoloģiskās kartes, drošības tehniskais apraksts, vides aizsardzības pasākumu un objekta ekonomiskie rādītāji. Darba apjoms pētnieciskajā daļā sastāv no 61 lappusēm, 19 attēliem, 18 tabulām un 36 literatūras avotiem. Inženierprojektā ir izstrādāt 130 lappuses, 47 attēli, 44 tabulas, 11 rasējumi A1 formātā un 51 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koka bloku konstrukcijas, ilgtspējīga būvniecība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Wooden block construction, sustainable construction.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 19:21:24