Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Profilētas un saliktas ribotas sieniņas tērauda siju efektivitātes salīdzinājums", (Inž.pr."Saliekamā dzelzsbetona hibrīdelementu ražotne Liepājā, Dūņu ielā 5")
Nosaukums angļu valodā "Efficiency comparison of plated stiffened and corrugated web beams", (Eng."Hybrid precast concrete element factory in Liepaja, Dunu iela 5")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents Nauris Inovskis
Anotācija Bakalaura grāda un inženiera kvalifikācijas darbs strukturēts divās daļās – pētnieciskajā un inženierprojekta daļā. Pētnieciskajā daļā “Profilētas un saliktas ribotas sieniņas siju efektivitātes salīdzinājums” veiktas nestspējas pārbaudes un materiāla patēriņa salīdzinājums 3 veidu tērauda sijām: velmētai, saliktai ribotai un saliktai ar profilētu sieniņu. Aplūkotās konstrukcijas veids ir brīvi balstīta vienlaiduma sija ar koncentrētu slodzi laiduma vidū. Pie vairākām slodzes pakāpēm sijas šķērsgriezums tiek dimensionēts tā, lai nodrošinātu optimālu nestspējas izlietojumu. Šīm konstrukcijām veic pārbaudes liecē, bīdē un lokālajā spiedē, kā arī šo slodžu stāvokļu kombinācijās. Turklāt katrā no šiem slodžu stāvokļiem tiek pārbaudīta gan šķērsgriezuma stiprība, gan stabilitāte. Kopumā projektētas un pārbaudītas 50 sijas. Darba ietvaros veikta zinātniskās un tehniskās literatūras izpēte saistībā ar nestspējas pārbaudēm velmētiem, saliktiem un profilētas sieniņas šķērsgriezumiem. Vairums nestspējas pārbaužu tērauda sijām veic saskaņā ar Eiropas harmonizētajiem standartiem EN 1993-1-1 un EN 1993-1-5 un to pielikumiem. Atsevišķām pārbaudēm metodika pieņemta no jaunākajiem pētījumiem. Izstrādātas aprēķinu izklājlapas priekš visām siju stiprības un stabilitātes pārbaudēm gan velmētām, gan saliktām metinātām sijām, tajā skaitā saliktu lokšņu elementu stiprības, noturības un efektīvā šķērsgriezuma noteikšanai. Katrai sijai aprēķināta patērētā tērauda masa. Izpētes rezultātā noskaidrots, ka profilētas sieniņām materiāla patēriņš un efektivitāte ir par 10-20% un 20-40% lielāka nekā metinātām un velmētām sijām respektīvi. Otrajā darba daļā izstrādāts inženierprojekts dzelzsbetona hibrīdelementu ražotnei Liepājā, Dūņu ielā 5. Ēka veidota no karkasa ar trīs 24 metrus lieliem laidumiem. Katrā laidumā paredzēts lietot celtni ar 20 t celtspēju. Katrā otrajā laidumā nav iekšējās kolonnas, lai atbrīvotu platību ražošanas operācijām. Šo trūkstošo kolonnu vietā portālrāmja sijas balsta starpsijas. Veikti sākotnējo nepilnību, pašsvara, sniega, vēja un celtņa slodžu aprēķini un izveidotas slodžu kombinācijas. Ar elastīgo statisko aprēķinu iegūts piepūļu sadalījums elementos, lai tālāk dimensionētu un pārbaudītu portālrājma elementus, celtņa ceļa siju un staprsiju, kā arī pamatu pēdu. Tiek veikta arī kores mezgla, dzegas mezgla, siju salaiduma mezgla un bāzes mezgla projektēšana un pārbaudes. Aprēķināti materiālu un būvdarbu apjomi, sastādītas tāmes un kalendārais grafiks. Darba apjoms ir 340 lapas un tas satur 100 attēlus, 20 tabulas un 70 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Saliktas ribotas sieniņas sijas, profilētas sieniņas sijas, siju masas salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Plated stiffened beams, corrugated web beams, beam weight comparison
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 18:35:25