Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Multifunkcionāla ēka ar koka karkasu", (Pētn.daļa "Modificētas koksnes pielietojuma analīze konstruktīvajos elementos")
Nosaukums angļu valodā "Multifunction building with timber framework", (Research "Analyse of modified timber use for structural members")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Uldis Lencis
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Būvniecības un rekonstrukcijas institūta, būvkonstrukciju katedrā. Diplomprojekta darbs sastāv no bakalaura daļas un inženierprojekta. Bakalaura daļas tēma ir “Modificētas koksnes pielietojuma analīze konstruktīvajos elementos” un tajā apskatīti iespējamie konstruktīvie risinājumi un veikts to salīdzinājums. Veikta iespējamo koksnes modifikācijas tehnoloģiju izpēte. Izvēlēti trīs komerciāli attīstīti modificētas koksnes produkti, kam veikta padziļināta izpēte. No iegūtajiem datiem veikts aprēķins modificētas koksnes pielietojuma lietderīgumam izvēlētās kopnes konstruktīvajos elementos. Veikts materiāla patēriņa un izmaksu salīdzinājums. Darba noslēgumā veikta iegūto rezultātu analīze un secinājumi. Atbilstoši veiktajam materiāla patēriņa un izmaksu salīdzinājumam, secināts, ka modificētas koksnes produktu izmaksas ir pārāk augstas, lai tie tiktu pielietoti projektos, kam nav paaugstinātas prasības vai citi apstākļi, kas liegtu tradicionālu koksnes materiālu izmantošanu. Diplomprojekta inženierprojekta tēma ir “Multifunkcionāla ēka ar koka karkasu”, kurā ir apkopotas tāda veida sadaļas, kā ēkas arhitektūra un apdares apraksts, norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie raksturojumi, atsevišķu konstruktīvo elementu analītiskie aprēķini, dimensionēšana, būvdarbu veikšanas plāns, darba drošības un vides aizsardzības pasākumi un objekta ekonomiskais pamatojums - tāme. Ēkas karkass sastāv no līmētas koksnes nesošajām konstrukcijām, kas apšūtas ar sendviča paneļiem. Ēkas kopējā platība ir 25488 m2. Objekts atrodas Rīgā, Biķeru ielā 4. Darbs izpildīts latviešu valodā. Grafiskā daļa izstrādāta programmā ZWCad 2020. Darbs veikts izmantojot datorprogrammas MS word, MS excel. Konstruktīvie aprēķini veikti datorprogrammā VM Axis. Diplomprojekts sastāv no 209 A4 lapām, tajā ir iekļautas 49 tabulas, 90 attēli un 2 grafiki. Grafiskā daļa sastāv no 4 A1 un 4 A0 rasējumiem un kalendāro grafiku. Darbā ir 5 pielikumi. Šī darba izstrādes pamatā ir zinātniskā literatūra, zinātniskās publikācijas, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, prezentāciju materiāli un interneta resursi. Kopā izmantots 41 informācijas avots.
Atslēgas vārdi modificēta koksne
Atslēgas vārdi angļu valodā modified timber
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 14:30:44