Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Krusteniski līmētu, taisni līmētu un ar tapām savienotu koksnes paneļu darbības analīze", (Inž."Zinātniskās laboratorijas ēkas ar koka karkasu jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Cross-laminated, Glued-laminated and Dowel-laminated Timber Panel Structural Behavior", (Eng."Timber Frame Scientific Laboratory Building")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Peteris Supe
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Maģistra darba ar nosaukums ir “Krusteniski līmētu, taisni līmētu un ar tapām savienotu koksnes paneļu darbības analīze (“Analysis of Cross-laminated, Glued-laminated and Dowel-laminated Timber Panel Structural Behavior”)” un inženierprojekta tēma ir “Zinātniskās laboratorijas ēkas ar koka karkasu jaunbūve (“Timber Frame Scientific Laboratory Building”)”. Maģistra darba mērķis ir veikt literatūras izpēti par CLT, GLT un DLT paneļiem un salīdzināt to veiktspēju pēc skaitliski un analītiskie iegūtiem izlieču, vibrāciju un ugunsnoturības rezultātiem. Darba pirmajā un otrajā daļā ir veikta literatūras analīze par koksi kā būvniecībā izmantojamu un atjaunojamu resursu un krusteniski līmētu, taisni līmētu un ar tapām savienotu koksnes paneļiem, to uzbūvi, ražošanas procesu, izmantotajiem materiāliem, optimālāko pielietojumu un darbības principu. Trešajā daļā ir veikta literatūras analīze par izlieču aprēķinā izmantoto skaitlisko aprēķina metodi un analītiskām metodēm vibrāciju un ugunsnoturības aprēķiniem. Ceturtajā daļā tiek veikti skaitliski un analītiski eksperimenti ar iepriekš aprakstītajām metodēm, tiek iegūti rezultāti un savstarpēji salīdzināti starp paneļu veidiem, analizējot paneļu darbību. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts jaunbūves “Zinātniskās laboratorijas ēkas ar koka karkasu” tehniskais projekts, izmantojot līmētas koksnes elementus, CLT un GLT paneļus. Inženierprojekta daļa sastāv no paskaidrojuma raksta, aprēķina atskaites, būvdarbu veikšanas organizācijas, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba kopapjoms ir 215 lpp., tajā ietverti 105 attēli, 27 tabulas, 3 pielikumi un 12 rasējuma lapas. Izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi GLT; CLT; DLT; krusteniski līmēta koksne, taisni līmēta koksne; ar tapām savienoti koksnes paneļi
Atslēgas vārdi angļu valodā GLT; CLT; DLT; Cross-laminated timber; Glued-laminated timber; Dowel-laminated timber
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 13:17:42