Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kokapstrādes rūpnīcas ar koka karkasu konstrukciju risinājuma pamatojums", (Inž.pr."Kokapstrādes rūpnīca ar koka karkasu")
Nosaukums angļu valodā "Justification of the structural solution for a timber processing plant with timber framework", (Eng. "Timber processing plant with timber framework")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Sanita Rubene
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes būvkonstrukciju katedrā. Darba mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē un pielietot šīs zināšanas konkrēto zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā; attīstīt patstāvīgā darba iemaņas un apgūt pētniecības un eksperimentēšanas metodiku diplomdarbā izvirzīto problēmu un jautājumu risināšanā; noskaidrot studenta sagatavotību patstāvīgajam darbam mūslaiku ražošanas un zinātnes un tehnikas progresa apstākļos. Diplomprojektā ietilpst pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas tēma – “Kokapstrādes rūpnīcas ar koka karkasu konstrukciju risinājuma pamatojums”. Pētnieciskās daļas mērķis ir izstrādāt pamatotu paskaidrojumu kokapstrādes rūpnīcas konstruktīvo elementu izvēlei kā galveno konstruktīvo būvmateriālu izmantojot koku. Mērķa sasniegšanai tika izvrzīti 4 uzdevumi. Tika veikta iespējamo konstruktīvo risinājumu analīze, izvēlēti 3 iespējamie konstrukciju risinājumi, tika veikts to salīdzinājums un izvirzīts viens labākais variants, kuram tika veikta racionālo parametru noteikšana. Rezultātā tika iegūts, ka, balstoties uz izvirzīto uzdevumu, kā iespējamos pārseguma konstrukciju risinājumus apskatot siju, kopni, loku, rāmi un vertikālo nesošo elementu risinājumus – kolonnu, kā piemērotākais konstruktīvais risinājums ir divlocīklu rāmis ar iespīlētiem balstmezgliem, ko veido līmēta koka kolonna un kopne, kuras izvēlētie racionālie raksturlielumi pie izvirzītā uzdevuma ir solis 6 m, augstums 4,5 m un stiprības klase GL24h. Pētnieciskā daļa sastāv no 36. attēliem, 18. tabulām un 41. formulas. Inženierprojekta daļas tēma: “Kokapstrādes rūpnīca ar koka karkasu”. Inženierprojekts sastāv no 4 daļām – arhitekrūras daļas, būvkonstrukciju daļas, darba veikšanas projekta (DVP) daļa un grafiskā daļa. Arhitektūras daļā tiek aprakstīts objekta vispārtehniskais raksturojums, kosntrukciju raksturojums, tiek veikts siltumtehniskais aprēķins u.t.t. Būvkonstrukciju daļā tika veikts kopnes, kolonnas, seklā pamata ģeotehniskais un dzelzsbetona aprēķins. Tika aprēķināts arī kopnes un kolonnas sajūguma mezgls, kā arī kolonnas balstmezgls. Darba veikšanas projektā tika sniegts ieskats būvniecības procesam. Grafiskajā daļā ietilpst arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģijas rasējumi. Inženierprojekta daļa sastāv no 47. attēliem, 23. tabulām un 42.formulām. Grafiskā daļa sastāv no 9 rasējumiem.
Atslēgas vārdi Koks, konstrukciju risinājuma pamatojums, rūpniecības ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Timber, justification of the structural solution, processing plant
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 13:02:08