Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Būvniecības informācijas modelēšanas augstas detalizācijas pakāpes attīstība un realizācijas ieguvumi ēku pārvaldībā”
Nosaukums angļu valodā "Development of high level of detail of building information modeling and implementation benefits in building management”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Artūrs Neiburgs
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Civilo ēku būvniecības katedrā. Maģistra darba tēma ir Būvniecības informācijas modelēšanas augstas detalizācijas pakāpes attīstība un realizācijas ieguvumi ēku pārvaldībā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt būvniecības informācijas modelēšanas augstas detalizācijas pakāpes pielietojuma iespējas un tās izmantošanas ieguvumus ēku pārvaldībā. Darba gaitā tika izpētīta informācija par būvniecības informācijas modelēšanu, fokusējoties tieši uz ēku digitālo modeļu augstas detalizācijas pakāpi. Tika izpētīts kā būvniecības informācijas modelēšana tiek realizēta katrā būvniecības procesa sadaļā: projektēšanā, BIM koordinēšanā, būvdarbu laikā un ēku pārvaldības procesos. Darba pētījuma ietvaros tiek veiktas piecas intervijas ar būvniecības nozares ekspertiem no dažādām būvniecības procesa sadaļām. Interviju mērķis ir uzzināt vairāk informāciju par BIM augstas detalizācijas pakāpes realizācijas izaicinājumiem un tā ieguldījumu ēku pārvaldībā. Noslēgumā ir veikta ieguvumu, izaicinājumu un finanšu analīze. Balstoties uz interviju iegūto informāciju tiek izanalizēti ieguvumi un trūkumi BIM augstas pakāpes realizēšanā katrā būvniecības procesa sadaļā. Finanšu analīzē tiek simulēta situāciju, kur būvobjektam projektēšanas laikā tiek izstrādāta BIM augsta detalizācijas pakāpe. Kā rezultātā tiek iegūts, ka augstas detalizācijas pakāpes realizēšana izmaksā 3,5% no būvniecības izmaksām būvlaukumā. Simulētajā situācijā tie ir papildus ieguldīti 195 tūkstoši. Tiek analizēts vai papildus ieguldītās izmaksas attaisnojas ēku pārvaldības laikā. Maģistra mērķis ir izpildīts – ir izpētīts un izanalizētas būvniecības informācijas modelēšanas augstas detalizācijas pakāpes pielietojuma iespējas un tās izmantošanas ieguvumus ēku pārvaldībā. Maģistra darba apjoms ir 110 lapaspuses, 9 tabulas, 35 attēli un kopējais izmantotās literatūras skaits ir 35 avoti.
Atslēgas vārdi Būvniecības informācijas modelēšana, augsta detalizācijas pakāpe, ēku pārvaldība, digitalizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Building information modeling, high level of development, building management, digitalization.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 12:13:02