Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta zāles jaunbūve Lielupē", (Pētn.daļa "Moduļu dzīvojamo ēku ar platību līdz 25m2 tirgus Latvijā")
Nosaukums angļu valodā "Sports hall in Lielupe", (Research "Module house with area up to 25m2 market in Latvia")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents Pāvels Tihomirovs
Anotācija Pētnieciskās diplomprojekta daļas tēma ir „Moduļu dzīvojamo ēku ar platību līdz 25m2 tirgus Latvijā”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijā pieejamās dzīvojamās moduļu ēkas, kuru platība nepārsniedz 25m2, ņemot vērā to, lai tās būt iespējams apdzīvot arī starpsezonā. Tika apzināti uzņēmumi, kuri piedāvā moduļu ēkas un izpētīts to piedāvājums. Moduļiem, kas atbilda izvirzītajām prasībām, tika izpētīts plānojums, konstrukcijas veids, vizuālais tēls un cena, kā arī izgatavošanas laiks. Tika noskaidrota moduļu iespējamā komplektācija un tas, vai kopā ar moduli iespējama tā saskaņošana būvvaldē un pamatu izveide uz kuriem novietot moduli, kā arī transports uz zemes gabalu un moduļa montāža. Iegūtā informācija grupēta un savstarpēji salīdzināta Inženierprojektā izstrādāta sporta zāles jaunbūve Lielupē. Darbā iekļauts arhitektūras daļas apraksts, kas ietver objekta tehnisko raksturojumu, ģenerālplāna aprakstu, objekta konstruktīvo risinājumu un ugunsdrošības apskatu, kā arī inženiertehniskā nodrošinājuma principālo risinājumu raksturojumu. Tika veikts vienkāršots siltumtehniskais aprēķins sienai, grīdai un jumtam. Lai veiktu aprēķinus konstrukcijām, tika aprēķinātas slodzes un izveidots aprēķina modelis galīgo elementu programmā AXIS VM X6. Izmantojot iegūtās piepūles tika veikts aprēķins trīs konstrukcijām – kopnei, kolonnai un pamatiem. Kopnei tika aprēķināti arī slogotākie elementu mezgli. Pēc aprēķinu daļas ir uzskaitīti un aprakstīti veicamie būvdarbi un ievērojamie drošības pasākumi. Izveidots kalendārais plāns un izstrādātas divas tehnoloģiskās kartes – pamatu betonēšana un kolonnu montāža. Aprēķinātas objekta kopējās izmaksas. Diplomprojekts satur informāciju no 61 literatūras avota. Apjoms ir 161 numurēta lappuse, kura satur 78 attēlus un 39 tabulas.
Atslēgas vārdi Moduļu mājas, sporta zale
Atslēgas vārdi angļu valodā Module house, sports hall
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 11:24:46