Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Fotokatalītisku nanodaļiņu iestrāde ultrafiltrācijas membrānās bioloģiskās aizsērēšanās mazināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Integration of photocatalytic nanoparticles in ultrafiltration membranes for biofouling mitigation"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Linda Mežule
Recenzents Kamila Gruškeviča
Anotācija Membrānu ultrafiltrācija ir pasaulē plaši lietota ūdens sagatavošanas metode. Klimata pārmaiņu ietekmē membrānu tehnoloģijas tiks arvien vairāk izmantotas dzeramā ūdens sagatavošanā. UF membrānu plašāku izmantošanu šobrīd ierobežo mikroorganismu izraisīta membrānu aizsērēšanās, tādēļ mūsdienās tiek aktīvi pētītas membrānu modificēšanas metodes. Darba ietvaros ar NIPS metodi izgatavotas fotokatalītiskas membrānas ar iestrādātām BiOX un ZnO fotokatalītiskām nanodaļiņām. Tika veikti membrānu filtrācijas testi caurlaidību un filtrācijas īpašību, SEM analīze membrānu morfoloģijas, kontaktleņķa mērījumi hidrofilitātes un mikrobioloģiskie testi virsmu antibakteriālo īpašību novērtēšanai. Rezultāti uzrādīja izteiktu ZnO membrānu potenciālu pielietojumam fotokatalītiskos membrānu reaktoros, jo fotokatalīzes rezultātā ZnO membrānas 24 stundu laikā nogalināja vairāk kā 99,9 % Escherichia coli uz virsmas uzliktā suspensijā. ZnO membrānām ir potenciāls praktiskā izmantošanā jau esošās membrānu iekārtās, jo bez fotokatalīzes tās nogalināja vairāk kā 99 % E. coli uz to virsmām. Maģistra darba tēma ir “Fotokatalītisku nanodaļiņu iestrāde ultrafiltrācijas membrānās bioloģiskās aizsērēšanās mazināšanai”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes maģistra profesionālās studiju programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” students Ralfs Vēvers. Darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 73 lappusēm no kurām pētījuma kopapjoms veido 63 lappuses. Darbā ietverti 48 attēli un 6 tabulas. Darba izstrādē izmantotas zinātniskās publikācijas, grāmatas un citi interneta resursi. Kopējais literatūras avotu skaits - 61. Pētījuma praktiskā daļa veikta Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā un Drēzdenes Polimēru materiālu pētniecības institūtā (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V., Vācija). Pētījums veikts ERA-NET projekta “Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām (CaFeOx)” un Erasmus+ prakses mobilitātes programmas ietvaros. Pētījuma turpināšanai un rezultātu publicēšanai iegūts grants “Projektu konkursā studējošajiem RTU zinātniskā personāla kapacitātes stiprināšanai 2022./2023.”
Atslēgas vārdi bioloģiskā aizsērēšanās, bismuta oksihalīds, cinka oksīds, fotokatalīze, membrānas, ultrafiltrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā biofouling, bismuth oxyhalide, membranes, photocatalysis, ultrafiltration, zinc oxide
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 09:59:43