Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroja ēkas koka pārseguma konstruktīvā risinājuma pamatojums", (Inž.pr."Četru stāvu biroja ēka ar koka karkasu")
Nosaukums angļu valodā "Structural solution analysis of timber floors", ( Eng."Office building with load-bearing timber structures")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Sanita Rubene
Anotācija Izstrādātais diplomdarbs sastāv no divām galvenajām daļām – no pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma ir ‘’Koka pārsegumu konstruktīvo risinājumu analīze’’. Par šī diplomdarba un inženierprojekta daļas galveno objektu izvēlēta četru stāvu biroja ēka, kuras garums ir 36m un platums 12m. Ēkas karkass pamatā veidots no koka konstrukcijām, kuras iepriekš jau saražotas rūpnīcā un uz būvlaukumu tiek atvestas jau gatavas. Šāds ēkas konstruktīvais risinājums izvēlēts, lai pēc iespējas samazinātu būvdarbu ilguma laiku, tādējādi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi un taupot finansiālos līdzekļus. Darba kopējais apjoms ir 201 lappuses datorsalikumā, darbam ir 8 pielikumi. Diplomdarba pētnieciskajā daļā veikta literatūras analīze, apskatot sekojošus galvenos punktus: • Iespējamie literatūras avotos atrodamie populārākie jumta un starpstāvu pārsegumu konstruktīvie risinājumi objektam un to analīze; • Trīs objektam piemērotāko starpstāvu pārsegumu salīdzinājums balstoties uz relatīvo materiāla patēriņu; • Jumta kopnes racionālāko parametru noteikšana arī balstoties uz relatīvo materiāla patēriņu; • Iegūto rezultātu analīze un secinājumi. Diplomdarba inženierprojekta daļa sastāv no trīs galvenajām apakšnodaļām – arhitektūra, būvkonstrukcijas un būvdarbu tehnoloģija. Būvkonstrukciju daļā veikts sniega slodžu, vēja slodžu aprēķins, kā arī noteiktas lietderīgās slodzes uz starpstāvu pārsegumu pēc Eirokodeksa. Aprēķināti jumta pārseguma elementi CLT plātnes un jumta kopne. Aprēķins veikts arī starpstāvu pārseguma CLT plātnei un nesošajai CLT plātnes iekšsienai. Aprakstīta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība veicamajiem darbiem, kā arī izveidots darbu kalendārais grafiks un tehnoloģiskā karte. Darba izveidei izmantoti 35 literatūras avoti, diplomdarba sastāvā arī iekļautas arī 38 tabulas, 179 attēli. Darbam pievienota arī grafiskā daļa, kas sastāv no 9 rasējumiem formātā A1.
Atslēgas vārdi Pārsegums
Atslēgas vārdi angļu valodā Slabs
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 08:59:03