Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Plastifikatoru veidi un to ieteikme uz augststiprības betona javas iestrādājamību un uz sacietējuša augststiprības betona mehāniskām īpašībām", (Inž.pr. "Tidzniecības centrs, Lomonosova iela 6, Rīga")
Nosaukums angļu valodā "Types of plasticisers and their effext on the applicability of high-quality concrete mortar and on the mechanical properties of hardened high-quality concrete", (Eng. "Shopping centre,Lomonosova street 6, Riga")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Marta Rimaševska
Recenzents Airisa Paula Ansone
Anotācija Bakalaura darba tēma ir plastifikatoru veidi un to ietekme uz augstiprības betona javas iestrādājamību un uz sacietējuša augstiprības betona mehānsikām īpašībām. Šī darba mērķis ir izvelēto plastifikatoru praktiskās ietekmes izpēte (SIKA SP56, VINCENTS Floormix, SAKRET LP-3, MC-Powerflow 3200). Pētījuma objekts ir betona javas iestradājamība un sacietējušā betona mehāniskās īpašības. Pētījuma priekšmets ir autora izvēlētie plastifikatori (SIKA SP56, VINCENTS Floormix, SAKRET LP-3, MC-Powerflow 3200) un to ietekme uz betona javas iestrādājamību un sacietējušā betona mehāniskām īpašībām. Darba aktualitāte ir saistīta ar to, ka autors apskata plastifikatorus kā ķīmisko piedevu betonam, kas ir spējīga samazināt ūdens saturu betonā, kas palīdz betonam iegūt lielāko spiedes stiprību. Ievadā tiek pamatots bakalaura darba tēmas aktualitāte, tiek formulēts mērķis un uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets. Pirmā nodaļa sastāv no trijām daļām, autors veic plastifikātoru teorētisko analīzi atkarībā no to veida un ietekmes uz betona javām. Otrā nodaļa sastāv no trijām daļām, kurā betons tiek analizēts kā būvniecības materiāls, apskatīti betona veidi un tā sastāvs. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta betona kontrolparauga izgatavošana bez plastifikatoriem un betona paraugu izgatavošana, izmantojot autora izvēlētus plastifikatorus (SIKA SP56, VINCENTS Floormix, SAKRET LP-3, MC-Powerflow 3200). Ceturtajā nodaļā autors veic betona javas iestrādajamības pārbaudi, izamantojot konusa nosēduma testu. Piektajā nodaļā tiek aprakstīta betona eksperimentālā spiedes pārbaude. Secinājumos autors apkopo iegūtos rezultātus. Dotais būvdarbu veikšanas projekts tiek veikts pamatojoties uz normatīviem, tehnoloģiskajiem noteikumiem un prasībām. Šis projekts tiek izstrādāts tirdzniecības centra ēkai adresē Rīga, Lomonosova iela 6. Darba uzsākšanas datums ir 28.03.2022 un nodošanas termiņš ir 21.05.2023. Plānotais izpildes ilgums ir 62.nedēļas, jeb 15 menesi.
Atslēgas vārdi Plastifikatori, betons, pāļu darbi, betonēšanas darbi, tirzniecības centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Plasticisirs, concrete, concrete piles, concreting works, shopping centre
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 23:54:03