Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Efektīvākais grīdas siltinājums atkarībā no materiāla, pie iespējams mazākā siltinājuma biezuma", (Inž.pr."Noliktavu kompleksa jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "The most efficient floor warmth depending on the material, at possibly the smallest heat thickness", (Eng. "New construction of a warehouse complex")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Sanita Rubene
Recenzents Māris Stakens
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā Universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, būvražošanas katedrā. Diplomdarbu veido divas daļas: • pētnieciskā daļa – “Efektīvvākais grīdas siltinājms atkarībā no materiāla, pie iespējams mazākā siltinājuma biezuma” • inženierprojekta daļas – Noliktavu kompleksa jaunbūve Pētnieciskās daļas ietvaros tiek apbakstītas siltumizolācijas materiālu biezumu veidošanās faktori un prasības, kas ietekme to. Aprēķinu daļā tiek noteiktas prasības, kādas ir jāsasniedz grīdas konstrukcijai, lai tā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" izpildītu noteikto siltuma caurlaidības koeficienta maksimāli pieļaujamo vērtību. Grīdas konstrukcijas siltumizolācijas vietā tiek ievietoti dažāda veida un ražotāju siltumizolācijas materiāli ar dažādām siltumvadītspējām. Atkarība no siltumizolācijas materiāla tiek noteiks tā minimālais biezum, lai grīdas konstrukcija sasniegtu normatīvas prasības. Darbā tiek arī analizētas siltumizolācijas materiālu un to izbūves cenas atkarībā no to nepieciešamā biezuma. Inženierprojekta daļā tiek projektēta noliktavas ēka dažādu materiālu uzglabāšanai. Tiek aprakstītas izvēlētās konstrukcijas, to tehniskie risinājumi un būvmateriāli, kā arī inženiertehniskie rasinājumu noliktavās ēkā un tās pieguļošajā teritorijā. Darb ietvaros tiek arī veikt trīs nesošo konstrukciju aprēķins – noliktavas jumta kopnes, dzelzsbetona kolonnas un pamatu. Balstoties no siltumtehnikas aprēķina tiek izvelētas noliktavas norobežojušas konstrukcijas un to risinājumi. Darba ietvaros apraksta izvēlētos inženierkomunikāciju un ugunsdrošības risinājumus, sastāda lokālo un koptāmi, būvdarbu tehnoloģiju, darba un vides aizsardzību. Diplomdarba izstrādei tiek izmantoti tādi avoti, kā Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi, Eirokodi, programmas, Autodesk Revit 2023, AutoCad 2023, AXIS VM X7. Diplomprojektam ir 154 lapas, 34 attēli, 39 tabulas, 258 formulas un 10 A1 rasējumi.
Atslēgas vārdi Grīdas siltumizolācija, efektivitāte, vakuma sltumizolācija, siltumizolācijas materiālu izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Floor insulation, efficiency, vacuum insulation, thermal insulation material costs
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 22:49:25