Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Četrstāvu dzīvojamā māja Baldonē", ( Pētn.daļa "Esošo ēku pagrabu hidroizolācijas atjaunošanā, to konstruktīvie risinājumi")
Nosaukums angļu valodā "Four-storied house construction in Baldone", (Research "Existing building basements watrproofing renovation and its constructive solutions")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Marta Rimaševska
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskā daļa un inženierprojekts. Izstrādāts Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības fakultātē, materiālu un konstrukciju institūta būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā, 2023.gadā. Pētnieciskās daļas mērķis ir izpētīt esošo ēku pagrabu hidroizolācijas atjaunošanas iespējas. Tam mērķim tika salīdzinātas trīs, derīgas mitrām konstrukcijām, hidroizolācijas sistēmas, kuru pielietošanā ļauj neveikt pamatu atrakšanas darbus ārpusē. Iegūtie rezultāti tika apkopoti tabulās un izdarīts secinājums par katra hidroizolācijas materiāla efektīvāku izmantošanu konkrētos gadījumos. Inženierprojektā ir izstrādāts četrstāvu dzīvojamā māja Baldone. Inženierprojektā ir iekļautas šādas nodaļas: arhitektūras sadaļa, būvkonstrukciju sadaļa, būvdarbu tehnoloģiju sadaļa un ekonomikas sadaļa. Projektējamās ēkas konstruktīvais risinājums ir karkasa ēka, kura sastāv no dzelzsbetona karkasa un saliekamām dzelzsbetonā konstrukcijām. Būvkonstrukciju sadaļā ir projektēti sekojošie būvelementi: dzelzsbetona pārseguma sija, saliektā dzelzsbetona nesošā kolonna ar konsolēm, monolīts stabveida dzelzsbetona pamats. Tiek piedāvāts alternatīvais sienu konstrukciju veids – mūra siena, un risinājumu ekonomiskais salīdzinājums. Izstrādāts būvdarbu veikšanas plāns, kalendārais plāns, viena lokālā tāme un koptāme. Diplomprojekts satur 113 lpp., 40 attēlus, 14 tabulas, 25 literatūras avotus, 8 A1 formāta rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts Pētnieciskas daļas tēma: Esošo ēku pagrabu hidroizolācijas atjaunošanā, to konstruktīvie risinājumi. Inženierprojekta tēma: Četrstāvu dzīvojamā māja Baldone.
Atslēgas vārdi angļu valodā Graduate Work Research part’s theme: Existing building basements watrproofing renovation and its constructive solutions Engineering project’s theme: Four-storied house construction in Baldone
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 21:44:50