Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka konstrukciju savienojumu kvalitātes novērtējums, izmantojot uzspiestās svārstības"
Nosaukums angļu valodā "Quality assessment of structural joints of timber structures using forced vibrations"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Pāvels Akišins
Anotācija Maģistra darba “Koka konstrukciju savienojumu kvalitātes novērtējums, izmantojot uzspiestās svārstības” galvenais mērķis ir izpētīt koka elementu savienojumu izmantojot konstruktīvā elementu spēju uzņemt vibrācijas, tādējādi spriežot par mezgla stāvokli savienojumā. Praktiski tiks pētīti savienojumi veidi, kas tiek pielietoti koka konstrukcijās, to priekšrocības un trūkumi, kā arī tika izvēlēti divi savienojuma veidi, praktisku stendu izveidei. Lielu būvprojektu kontekstā drošības jautājums kļūst īpaši svarīgs. Viens no Latvijas akūtiem jautājumiem ir ēku pētīšanas un diagnostikas metožu izstrāde, kā arī to pielietošana. Lai gan Latvijā tiek veikti vēsturisku un neatbilstoša stāvokļa ēku apsekojumi, valstī ir zināmi avāriju gadījumi ēku ekspluatācijas laikā, dažkārt ar cilvēku upuriem. Nākotnē šādu situāciju novēršanai būs svarīgi nodrošināt lielāku atbildību ēku ekspluatācijā, aprēķinu metožu uzlabošanu un, pats svarīgākais, kvalitatīvu un laikus veiktu būvdiagnostiku. Maģistra darba eksperimentālā daļa sastāv no divu tipu eksperimentiem – statiskā un dinamiskā eksperimentiem. Statiskā eksperimentā tika iegūta praktiska sakarība starp mezgla stāvokli t.i. mezgla efektīvo rotācijas stingumu un pētāmā objekta iegūtām vertikāliem pārvietojumiem. Kā arī atbilstošais eksperiments tika uzmodelēts galīgo elementu programmatūrā RFEM6, tādējādi pārliecinoties par iegūto rezultātu ticamību. Otrā eksperimenta daļā tika izmantoti kalibrēti akselerometri, skaļrunis un cita audio aparatūra, ar kuras palīdzību mezgla galvenie elementi tika pakļauti uzspiestām svārstībām, tādējādi iegūstot sakarību starp dinamiskā eksperimenta iegūtiem datiem un mezgla aprēķināto rotācijas stingumu. Pētījums īstenots ar Latvijas Zinātņu padomes finansējuma atbalstu projektā “Koaksiālo paātrinājumu korelācijas metode 6-D telpā būvkonstrukciju savienojumu kvalitātes novērtēšanai (COACCEL)” (Nr. lzp-2020/1-0240) Darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darbs satur informāciju no 56 literatūras avotiem. Apjoms ir 103 numurētas lappuses, kuras satur 120 attēlus, 22 tabulas un 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi nesagraujoša pārbaudes metode; mezglu pārbaude; būvdiagnostika; koka konstrukciju mezgli; uzspiestās svārstības; mezglu stingums; vibrācijas; kontrole; monitorings; frekvenču parametri; koaksiālo paātrinājumi; signāls, dinamiskās pārbaudes; statiskas pārbaudes.
Atslēgas vārdi angļu valodā non-destructive testing method; joint inspection; building diagnostics; wood construction joints; forced vibrations; joint stiffness; vibrations; control; monitoring; frequency parameters; coaxial accelerations; signal; dynamic testing; static testing.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 19:24:23