Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Balkonu pieslēgumu detaļu iekšējo piepūļu atkarība no ēkas konstruktīvās shēmas un modelēšanas paņēmieniem"
Nosaukums angļu valodā "The effects of building’s structural scheme and static modeling methods on internal forces of balcony connection components"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Olga Opolčenova
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Balkonu pieslēgumu detaļu iekšējo piepūļu atkarība no ēkas konstruktīvās shēmas un modelēšanas paņēmieniem”. Darba aktualitāte ir saistīta ar ēku projektēšanas birojos bieži sastopamu tendenci, ka inženieri izvēlas balkonus aprēķināt atsevišķi no ēkas, savukārt, balkona savienojumā esošās iekšējās piepūles pielikt ēkas statikas modelī. Respektīvi ēkas aprēķinā balkona ietekme tiek ievērtēta, savukārt balkona aprēķinā ēkas ietekme netiek ievērtēta. Pētījumā tiek veikta dažādu balkona un ēkas daļu aprēķinu variantu modelēšana, rezultātu iegūšana un analizēšana. Darba mērķis ir iegūt un novērtēt ēkas ietekmi uz balkonu konstrukciju aprēķiniem un rezultējošām iekšējām piepūlēm pieslēguma detaļās. Aprēķinos pieņemtie mainīgie parametri ir atšķirīga ēkas daļas ģeometrija un biežāk sastopamie balsta apakškonstrukcijas vājinājumi, konstrukciju sasaistošo mezglu iespīlējumu atbrīvojumi un pamatu nevienmērīgas sēšanās ietekme. Darbs tiek izstrādāts kā bakalaura darba pētījuma “Konsolveida balkonu risinājumu analīze” turpinājums, kurā tika pētīta tieši ēkas ietekme uz balkonu aprēķiniem. Kopumā darbā tiek izstrādāti 44 neatkarīgi konstrukciju statikas aprēķinu varianti un no tiem iegūtas rezultējošās iekšējās piepūles. Papildus tiek veikti aprēķini arī divās ražotāju programmās. Dati tiek apkopoti un iegūtie rezultāti analizēti, sagrupējot pēc nozīmīgākajiem kritērijiem un variantiem, kas raksturo uzstādītos darba ierobežojumus. Pētījumā tiek veidoti starp secinājumi, secinājumi un rekomendācijas. Diplomdarba apjoms ir 81 lapa, 54 attēli, 1 tabula un 7 grafiki. Darbam ir 3 pielikumi ar kopējo apjomu 15 lapas.
Atslēgas vārdi Balkons, siltuma barjera, statikas aprēķini, konsole, ēkas karkass, lieces moments, šķērsspēks, ieliekamas detaļas, iekšējās piepūles, Dlubal RFEM 6.
Atslēgas vārdi angļu valodā Balcony, thermal break, static calculations, cantilever, building structure, bending moment, shear force, incast details, internal forces, Dlubal RFEM 6.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 18:40:09