Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dabīgās pildvielas aizstāšana ar reciklēta betona pildvielu betona maisījumos, tā ietekme uz betona īpašībām", (Inž.pr."Biroja ēkas ar noliktavas daļu būvniecība")
Nosaukums angļu valodā "Recycled Concrete Utilization as a Replacement for Natural Aggregates in Concrete Mixtures and its Impact on Concrete Properties", (Eng. "Construction of an Office Building with Warehouse Compartment")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Rihards Gailītis
Recenzents Krists Ziemelis
Anotācija Diplomdarbs veikts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Būvkonstrukciju katedrā. Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās un inženierprojekta daļas: • Pētnieciskās daļas nosaukums - Dabīgās pildvielas aizstāšana ar reciklēta betona pildvielu betona maisījumos, tā ietekme uz betona īpašībām; • Inženierprojekta nosaukums - Biroja ēkas ar noliktavas daļu būvniecība. Pētījuma mērķis ir analizēt literatūras avotus un uz to pamata izveidot betona sastāvus aizvietojot dabīgo rupjo pildvielu betonā ar reciklēta betona pildvielu un tos salīdzināt savā starpā. Mērķa realizēšanai tika izveidoti trīs betonu sastāvi - bāzes sastāvs ar dabīgajām pildvielām, sastāvs ar reciklētajām un dabīgajām pildvielām un sastāvs tikai ar reciklēta betona rupjo pildvielu. Visiem sastāviem tika veikts konusa nosēduma tests, noteikti jēla un sacietējuša sastāva blīvumi, Šmita āmura, ultraskaņas, spiedes stiprības, lieces stiprības, rukuma un šļūdes testi, lai salīdzinātu to īpašības. Salīdzinot sastāvus un to paraugus, tika iegūts, ka reciklēta betona klātbūtne sastāvā pasliktina to iestrādājamību, samazina betona blīvumu, pasliktina spiedes un lieces stiprību, palielina šļūdi un rukumu. Tika secināts, ka abu reciklēto sastāvu betona īpašības savā starpā būtiski neatšķīrās, ar izņēmumu šļūdes un rukuma testos. Inženierprojekta sadaļā tika izstrādāts biroja ēkas ar noliktavas daļu projekts. Tika apzināti objekta arhitektūras risinājumi, veikts siltumtehniskais aprēķins, aprakstīti akustikas parametri, veikts tehniski ekonomiskais salīdzinājums vienai būvkonstrukcijai, inženiertehniskais nodrošinājums, veikti slodžu aprēķini un noliktavas daļas trīs būvkonstrukciju aprēķini - dimensionēšana un pārbaudes, trīs mezglu aprēķini, izstrādāta lokālā tāme un koptāme, izveidots būvdarbu kalendārais plāns, veikts būvdarbu tehnoloģisko procesu apraksts, izstrādāts darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības plāns. Izstrādāti būves tehniskie rasējumi, plāni, griezumi un mezgli. Biroja daļa veidota no FIBO bloku mūra nesošajām sienām un monolītā dzelzsbetona lentveida pamatiem un pārsegumiem, noliktavas daļu veido stabveida dzelzsbetona pamati uz kuriem balstās tērauda karkass, kas apšūts ar sendvičpaneļiem un tērauda jumta segumu. Aprēķinu ceļā iegūts noliktavas daļas izpildījums - 2x2x0,5 m stabveida pamati uz kuriem balstītas HEB 260 tērauda kolonnas un SHS profilu tērauda kopnes. Noliktava veidota angārtipa, biroja daļa veidota divos stāvos, ar saimnieciskajām, sanitārajām un atpūtas telpām pirmajā stāvā, un darba zonām otrajā stāvā. Darba kopējais apjoms ir 232 lappuses, tas sevī ietver 39 tabulas, 73 attēlus un pielikumu, darbā ievietotas 48 atsauces. Atsevišķā sējumā pievienoti projekta grafiskie rasējumi 9 lappušu apjomā.
Atslēgas vārdi Reciklēts betons, reciklēta betona pildviela, reciklēta betona testēšana, noliktavas ēka, metāla konstrukcijas, slodžu aprēķins, būvkonstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycled concrete, recycled concrete aggregate, recycled concrete testing, warehouse building, steel constructions, load calculatins, building constructions
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 18:33:03