Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Šķīduma/cietvielas attiecības un NaOH sārma daudzuma ietekme uz ģeopolimēra-portlandcementa kompozīta mehāniskajām īpašībām"
Nosaukums angļu valodā "The effect of liquid/solid ratio and NaOH molar concentration on mechanical properties of geopolymer-portlandcement composite"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Gita Šakale
Recenzents Kaspars Kalniņš
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Maģistra darba nosaukums “Šķīduma/cietvielas attiecības un NaOH sārma daudzuma ietekme uz ģeopolimēra-portlandcementa kompozīta mehāniskajām īpašībām (The effect of liquid/solid ratio and NaOH molar concentration on mechanical properties of geopolymer-portlandcement composite)”. Pētījums sastāv no ievada, kurā iezīmēta tēmas aktualitāte un definēts darba mērķis, literatūras apskata, kur strukturēti apskatīta literatūra – grāmatas, zinātniski raksti un pētījumi, metodikas analīzes, kur aprakstīts eksperimenta plāns, pētījuma gaita un veiktās procedūras un pētnieciskās metodes, un rezultātu analīzes, kurā analizēti iegūtie rezultāti un izdarīti secinājumi. Pētījumu noslēdz secinājumu daļa, kurā aprakstīta izvirzīto pētījuma mērķu un uzdevumu izpilde un tiek izdarīti secinājumi. Darbam pielikumu daļā ir pievienoti testu protokoli un aprēķini. Pētījumā tika noteikta šķīduma/cietvielas attiecības ietekme uz ģeopolimēra kompozīta spiedes stiprību paraugiem pie dažādām sārma aktivatora koncentrācijām 9 dažādiem sastāviem. visaugstākā spiedes stiprība tika iegūta pie šķīduma/cietvielas attiecības 0.3, taču attiecība 0.5 uzrādīja augstāku spiedes stiprību nekā 0.4. Tika noteikta NaOH koncentrācijas ietekme uz ģeopolimēra kompozīta spiedes stiprību paraugiem pie dažādām šķīduma/cietvielas attiecībām. Spiedes stiprības rezultāti bija atšķirīgi dažādām šķīduma/cietvielas attiecībām, kopumā vislielāko spiedes stiprību uzrādīja 0M NaOH molārās koncentrācijas šķīduma paraugi, bet vismazāko – paraugi ar 1M molāro koncentrāciju. Tika noteikta NaOH molārās koncentrācijas ietekme uz rukuma un šļūdes deformācijām paraugiem ar šķīduma/cietvielas attiecību 0.4. Vislielākās šļūdes deformācijas uzradīja paraugs ar 1M NaOH molāro koncentrāciju, bet vismazākās šļūdes deformācijas tik novērotas sastāvam ar 5M NaOH molāro koncentrāciju. Paraugu rukuma deformācijām tika novērota sakarība – palielinot NaOH koncentrāciju sārma aktivatora šķīdumā, samazinājās rukuma deformācijas.
Atslēgas vārdi ģeopolimērs
Atslēgas vārdi angļu valodā geopolymer
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 17:06:01