Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirdzniecības centrs Mārupē", (Pētn.daļa "Daudzdzīvokļu ēku renovācija")
Nosaukums angļu valodā "Shopping centre in Marupe", (Research "Renovation of apartment buildings")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Līga Radiņa
Anotācija Profesionālo bakalaura studiju noslēgumā izstrādāts diplomprojekts, kas sastāv no divām daļām – no pētnieciskās daļas par tēmu “Daudzdzīvokļu ēku renovācija” un no inženierprojekta daļas objektam “Tirdzniecības centrs Mārupē”. Pētnieciskās daļas mērķis ir novērtēt vienas daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitāti pēc atjaunošanas, analizēt nepilnības un veidot ieteikumus augstākas energoefektivitātes sasniegšanai. Lai sasniegtu pētnieciskās daļas darba mērķi, tika apkopota teorētiskā informācija par šobrīd Eiropas Savienībā spēkā esošajām vadlīnijām ēku energoefektivitātei un no tām izrietošajām Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apkopota vēsturiskā informācija par daudzdzīvokļu ēku būvniecību un siltumtehniskajām nepilnībām, tika izvēlēta konkrēta analizējamā ēka un veikta klimatisko, siltumenerģijas, finanšu datu ievākšana, lai aprēķinātu ēkas energoefektivitāti pēc atjaunošanas. Inženierprojektā tika izstrādāts tehniskais projekts Tirdzniecības centra jaunbūvei. Tehniskais projekts sevī iekļauj arhitektoniskos, būvkonstrukciju, ugunsdrošības, siltumtehniskos, organizatoriskos risinājumus un ekonomiskos, kas aprakstīti paskaidrojuma rakstā un grafiskajā daļā. Projektēta divstāvu ēka ar tērauda un dzelsbetona kolonnām, tērauda kopnēm, saliekamā dzelzsbetona un tērauda sijām, un tērauda saitēm. Kolonnas balstītas uz atsevišķi stāvošiem stabveida seklajiem monolītā dzelzsbetona pamatiem. Ārsienu konstrukcija veidota no sendvičpaneļiem. Inženierprojektā aprēķināta kolonna, tērauda kopne, dzelzsbetona pamats. Objekta kopējās izmaksas ir Eur 3'293'852,93 ar PVN. Diplomdarba apjoms ir 183 lapaspuses, 30 tabulas, 59 attēli. Grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta un 1 A0 formāta rasējumu lapām. Ir izmantoti 48 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, tirdzniecības centrs, energoefektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Renovation of apartment buildings, shopping mall, energy efficiency.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 14:33:30