Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Padomju laika ēku pastiprināšana ar kompozītmateriāliem", (inž.pr. "Noliktavas ēka Rīgā 1200m2")
Nosaukums angļu valodā "Strengthening of Soviet-era buildings with composite materials", (eng. "Warehouse building in Riga 1200m2")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Marta Rimaševska
Anotācija Šis inženierprojekts ir paredzēts noliktavas ēkai 1200 m2 platībā projektēšanai un būvniecībai. Inženierprojekts sastāv no divām pamatdaļām – no ēkas nozīmīgo konstrukciju aprēķina un no būvdarbu veikšanas projekta. Aprēķina daļa satur ēku ietekmējošo slodžu analīzi. Precīziem aprēķiniem ņem vērā vides faktorus un klimatiskos apstākļus – sniega un vēja slodzes, pamatu aprēķinam analizē grunts granulometrisko sastāvu un gruntsūdeņu esamību. Slodžu aprēķinu ietekmē arī ēkas ekspluatācijas veids, norobežojošo elementu svars un nesošo konstrukciju pašsvars. Konstrukciju aprēķins veikts atbilstoši Eirokodeksam un spēka esošiem Latvijas valsts standartiem (LVS). Slodžu aprēķināšanas rezultātā tika iegūst ēkas nesošo konstrukciju projekts, kas ietver rasējumus ar elementu specifikāciju, nepieciešamo materiālu aprēķinu un konstrukciju plānu. Tas palīdz noteikt nesošo konstrukciju optimālo izmēru un materiālu, kas savukārt ietekme projekta izmaksas. Konstrukciju aprēķina galvenais mērķis ir nodrošināt ēkas noturību un drošību tās ekspluatācijas laikā. Savukārt darbu veikšanas projektam ir būtiska loma minētā objekta būvniecībā. Projektā ietverts visu būvniecības procesu komplekss ar katra būvniecības posma detalizētu aprakstu sakot no nulles cikla līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Šīs projekts ir sastādīts konkrētai ēkai, pamatojoties uz dotajam rasējumiem un shēmām. Darbu veikšanas projekta galvenais mērķis ir noteikt darbu izpildes secību un termiņus, aprēķināt un optimizēt nepieciešamos resursus, piemēram – mehānismus, materiālus un būvstrādnieku skaitu, paaugstināt darbu efektivitāti un kvalitātes kontroli. Darba rezultāta tika aprēķinātas ēku ietekmējošās slodzes un piemeklētas atbilstošās būvkonstrukcijas, tika aprēķināta būvniecības izmaksu kopsumma un būvdarbu izpildes termiņš. Pētnieciskās daļas galvenais mērķis ir kompozītmateriālu izmantošana PSRS periodā būvēto ēku konstrukciju pastiprināšanai. Darbā aplūkota padomju ēku konstrukcijas pastiprināšanas nepieciešamība, ko izraisījusi to ilgstoša ekspluatācija un neatbilstība mūsdienu projektēšanas standartiem. Pētījumā analizētas padomju ēku konstrukcijas tipiskie defekti un tas izraisīšanas iemesli. Tiek aprakstītas dažādas tradicionālās un inovatīvas padomju konstrukciju pastiprināšanas metodes. Darbā aplūkotas dažādas konstrukciju pastiprināšanas metodes, izmantojot kompozītmateriālus, piemēram, kompozītu plāksnes līmēšanu, konstrukciju šķērsgriezuma laukuma palielināšanu ar kompozītmateriāla aptverēm un papildu kompozītmateriāla stiegrojumu pievienošanu esošajām konstrukcijām. Kompozītmateriāli ir dažādu komponentu, piemēram, šķiedru (oglekļa, stikla, bazalta šķiedra) un saistvielu (polimēri, epoksīdsveķi u.c.) kombinācija. Šajā darbā tika veikts dažādu kompozītmateriālu veidu salīdzinājums, pamatojoties uz teorētiskiem un eksperimentāliem datiem no zinātniekiem avotiem. Pētījuma rezultātā atklājas, ka kompozītmateriālu izmantošanai ir vairākas priekšrocības, piemēram, ir piešķirta augsta stiprība, stingrība, izturība pret koroziju, elastība pielietošanā un ekonomiskā efektivitāte. Šis darbs norāda uz kompozītmateriālu izmantošanas praktisko nozīmi konstrukciju pastiprināšanas jomā, ka arī sniedz noderīgu informāciju par konstrukciju tehniskā stāvokļa saglabāšanu un uzlabošanu.
Atslēgas vārdi kompozītmateriāls, polimēri, oglekļa šķiedra, padomju ēku konstrukcijas defekti, PSRS periodā būvēto ēku konstrukcijas, konstrukciju pastiprināšana, tradicionālās konstrukciju pastiprinašanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā composite materials, polymers, carbon fiber, structural defects of Soviet buildings, structures of buildings built during the USSR, strengthening of structures, traditional methods of strengthening of structures
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 09:40:17