Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Informācijas vērtības novērtējums ražošanas piegādes ķēdēs"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of information value in manufacturing supply chains"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Konstantins Kozlovskis
Anotācija Informāciju ražošanas piegādes ķēdēs var izteikt divos veidos: pēc nozīmīguma un naudas vērtības izteiksmē. Šī pētījuma mērķis ir identificēt galvenos piegādātāju atlases kritērijus un noteikt, kā var novērtēt informācijas nozīmi ražošanas piegādes ķēdēs un izpētīt metodes šīs informācijas monetārās vērtības aprēķināšanai. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus tika veikts literatūras apskats par informācijas veidiem un piegādātāju atlases kritērijiem ražošanas piegādes ķēdēs, metožu izpēte informācijas nozīmīguma noteikšanai piegādātāju atlases problēmās un informācijas monetārās vērtības aprēķināšanas paņēmienu izpēte. Šajā pētījumā tiek piedāvāta izplatītāko piegādātāju atlases kritēriju klasifikācija un izstrādāts informācijas vērtības novērtēšanas ietvars. Ietvars ietver lēmumu pieņemšanas darba grupas izveidi, ražošanas uzņēmumu apsekošanu, lai identificētu konkrētas piegādātāju atlases problēmas un kritērijus, kritēriju svaru noteikšanu, izmantojot AHP metodi, alternatīvu novērtēšanu, izmantojot TOPSIS metodi un izmantojot analītisko pieeju informācijas monetārās vērtības aprēķināšanai. Gadījuma izpēte tiek veikta, lai pārbaudītu ietvara pielietojamību. Gadījuma izpētes rezultāti apliecina, ka ietvaru var efektīvi izmantot, lai novērtētu informācijas nozīmīgumu, monetāro vērtību un piegādātājus. Lai gan AHP metode ir ērts rīks kritēriju svaru noteikšanai, tai ir ierobežojumi attiecībā uz skaitu kritēriju. Turpretim, TOPSIS metodei nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz kritēriju un alternatīvu skaitu. Tāpēc ir ieteicams noskaidrot kritēriju svēršanas metodi, kuru neierobežo kritēriju skaits. Turklāt, gadījuma izpētē izmantotā analītiskā metode informācijas vērtības aprēķināšanai ir papildinošs piemērs jau esošajiem iespējamo zaudējumu novērtēšanas paņēmieniem nepilnīgas informācijas gadījumā. Maģistra darbs sastāv no 105 lapām, tajā ir 17 attēli, 41 tabula. Pētījumā izmantoti 45 uzziņu un literatūras avoti un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Informācijas vērtība, piegādes ķēde, ražošana, informācijas nozīme, AHP, TOPSIS, piegādātāju novērtēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Information value, supply chain, manufacturing, information significance, AHP, TOPSIS, supplier evaluation.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2023 09:33:34