Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ģipškartona reciklēšanas iespējas kompozītmateriālā" , (Inž.pr. "Tīraines iela 11, noliktavas ēkas jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "Gypsum board recycling possibilities in composite material",(Eng. "Tiraines street 11, warehouse building")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Genādijs Šahmenko
Recenzents Kārlis Kostjukovs
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Materiālu un konstrukciju institūts, būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra. Bakalaura daļas tēma – “Ģipškartona reciklēšanas iespējas kompozītmateriālos”. Darba izstrādē tiek veikta literatūras analīze, aptverot šādas tēmas: būvmateriālu testēšanas metodika, ģipškartona sagatavošana reciklēšanai un tā nepieciešamība, materiālu īpašības, ģipša paraugu veidošana. Pētnieciskais darbs sastāv no 3 sadaļām, Ievads, Materiāli un metodes, Eksperimentālā daļa un secinājumi. Ievadā sadaļā tiek aprakstīts diplomdarba pētnieciskās daļas nopietnību un nozīmi mūsdienu būvniecības industrijā. Materiālu un metodes sadaļā tiek aprakstīts par izmantotajiem materiāliem, to iegūšanu, sagatavošanu, kā arī par paraugiem un to sastāviem, to maisīšanu, svēršanu, veidošanu, atveidošanu un testēšanas veidiem. Eksperimentāla daļas sadaļā tiek apkopoti dati no veiktajiem testiem, tika veikti testi priekš spiedes, lieces, sākotnējās sacietēšanas, hidratācijas temperatūras un sacietēšanas relatīvā mitruma noteikšana. Secinājumu sadaļā tiek veikta analīze par darbu kopumā, iegūtajiem rezultātiem, paraugu salīdzināšanu kā arī tiek minēti veidi, kā saražoto materiālu būtu iespējams racionāli izmantot būvniecības industrijā. Bakalaura pētnieciskā daļa sastāv no: 41 lappusēm, 31 attēliem, 6 tabulām, 15 grafikiem. Inženierprojekta daļas tēmas – “Tīraines iela 11, noliktavas ēkas jaunbūve” Ēka ir 3. grupas. Inženierprojekts sastāv no 4 daļām, Arhitektūras daļas, būvkonstrukciju daļas, būvdarbu veikšanas organizācijas daļas un grafiskās daļas. Arhitektūras daļā tiek aprakstīts objekta vispārtehniskais raksturojums, konstrukcijas izpildījums, siltumtehniskie aprēķini u.c. Būvkonstrukciju daļa tika veikta tērauda kopnes, monolītā dzelzsbetona kolonnu un pamatu elementu kontrolaprēķini un dimensionēšana. Būvdarbu veikšanas organizācijas daļā tika aprakstīts būvlaukuma plāns, darbu secība, kā arī tika uztaisīts kalendārais grafiks u.c. Grafiskajā daļā ietilpst arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģijas rasējumi. Bakalaura inženierprojekta daļa sastāv no: 123 lappusēm, 42 attēliem, 42 tabulām. Grafiskā daļa sastāv no 10 lapām
Atslēgas vārdi Ģipškartona reciklēšana. noliktavas ēka, tērauda kopne, dzelzsbetona kolonna, stabveida pamati, pamata pēda
Atslēgas vārdi angļu valodā Plasterboard recycling. warehouse building, steel truss, reinforced concrete column, columnar foundation, foundation foot
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2023 18:55:09