Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveide SIA “Stenders”
Nosaukums angļu valodā Improvement of the labor protection system at Ltd “Stenders”
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna
Anotācija Bakalaura darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta students Andris Edgars Fecers. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (praktiskais), Mg.sc.ing. Jānis Bērziņš Bakalaura darba tēma: Darba aizsardzības sistēmas pilnveide SIA “Stenders”. Bakalaura darba mērķis: pilnveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā SIA “Stenders”. 1. Bakalaura darba teorētiskajā daļā, tiek pētīta darba aizsardzības likumdošana, kura ir pamats darba aizsardzības sistēmas izveidē, normatīvie akti, kas attiecināmi uz ķīmijas nozari, kā arī sniegta informācija par metodēm, kuras tika pielietotas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. 2. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek raksturota ķīmijas nozare, sniegts pētāmajā uzņēmumā veiktais darba apraksts, kā arī tika veikta darba vides risku identifikācija un novērtēšana. 3. Bakalaura darba praktiskajā daļā tiek novērtēti tie riski, kuri tika identificēti kā augsta, vidēja līmeņa riski, pielietojot dažādas riska novērtēšanas metodes, kā arī it izstrādātas vadlīnijas un ieteikumi, kā šos riskus samazināt līdz pieņemamam riska līmenim. Bakalaura darbā tika izmantoti šādi avoti: Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, Valsts Darba inspekcijas, Centrālās statistikas pārvaldes dati, darba aizsardzības literatūra, izpētes laikā iegūti dati no uzņēmuma, uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, interneta resursi un lekciju konspekti. Par pētījuma avotiem tika izmantoti Valsts Darba inspekcijas dati, Centrālās statistikas pārvaldes dati, Latvijas Republika un Eiropas Savienības normatīvie akti, darba aizsardzības literatūra, uzņēmumu izpētē iegūtie dati, uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, interneta resursi, lekciju konspekti. Bakalaura darba apjoms ir 62 lpp (bez pielikumiem). Darbā ir iekļauti 42 attēli, 20 tabulas un 1 pielikums. Darbā izmantoti 33 informācijas avoti. Pētījumā iegūtos rezultātus ieteicams ieviest pētāmajā uzņēmumā, kā arī līdzīga veida nozares uzņēmumos, lai uzlabotu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, sistēmas uzlabošana, uzņēmums SIA "Stenders"
Atslēgas vārdi angļu valodā Occupational safety and health, system improvement, company SIA "Stenders"
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2023 22:59:33