Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ekonomiskās efektivitātes problēmas un risinājumi uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai
Nosaukums angļu valodā Problems of economic efficiency and solutions for ensuring the competitiveness of companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Noslēguma darba autors: Kiryl Nikalaichuk Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Profesors Irina Voronova Noslēguma darba temats: Ekonomiskās efektivitātes problēmas un risinājumi uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorijas daļa (4 nodaļas) pētniecības daļa (7 nodaļas), secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 2 figūras, 11 tabulas, 7 formulas un 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 119 avoti angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Tika pārbaudīta hipotēze, ka uzņēmumam, kas vairāk iegulda pētniecībā un attīstībā, palielināsies ekonomiskā efektivitāte un no tā arī konkurētspēja. Rezultātā pētījums parādīja, ka nepastāv korelācija starp investīcijām pētniecībā un attīstībā un ekonomiskās efektivitātes pieaugumu, investīcijām pētniecībā un attīstībā un konkurētspējas pieaugumu. Tomēr pētījums parādīja spēcīgu korelāciju starp ekonomiskās efektivitātes pieaugumu un uzņēmējdarbības konkurētspējas pieaugumu. Šis pētījums rosina palielināt izlases lielumu un iesaka izmeklēt citus faktorus, kas arī potenciāli ietekmētu uzņēmumu konkurētspējas un ekonomiskās efektivitātes pieaugumu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Nikalaichuk K. (2023) Ekonomiskās efektivitātes problēmas un risinājumi uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai. Bakalaura darbs / K. Nikalaichuk, I. Voronova.- Rīga: RTU, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.
Atslēgas vārdi investīcijas pētniecībā un attīstībā, ekonomiskā efektivitāte, uzņēmuma konkurētspēja, tirgus kapitalizācija, NASDAQ
Atslēgas vārdi angļu valodā investments in research & development, economic efficiency, business competitiveness, market capitalization, NASDAQ
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2023 19:32:29