Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Komunikāciju modelis būvniecības un inženiersistēmu montāžas uzņēmumiem"
Nosaukums angļu valodā "Communication model for construction and engineering system assembly companies"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, un pielikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 5 tabulas, un 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver: 52 avotus angļu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek veikta zinātniskās literatūras analīze par komunikācijas teorijām, esošiem komunikāciju modeļiem un komunikāciju būvniecības nozarē. Metodoloģijas daļā tiek izstrādāts pētījuma plāns, ietverot pētījuma procesa aprakstu un pielietotās pētījuma metodes, un izvirzīti intervijas jautājumi. Empīriskajā daļā tiek analizēti iegūti rezultāti no eksperta intervijām, izmantojot kvalitatīvās kontentanalīzes metodi. Intervijas rezultāti tiek kodēti attiecīgi izvirzītajiem kodiem, lai noskaidrotu būtiskākos faktorus, kuri ietekmē komunikācijas procesu būvniecības uzņēmumā. Balstoties uz iegūto informāciju no zinātniskās literatūras analīzes un kvalitatīvaskontentanalīzes, tiek izstrādāts komunikāciju modelis būvniecības un inženiersistēmas montāžas uzņēmumiem.
Atslēgas vārdi komunikācija, komunikāciju modeļi, būvniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā communication, communication models, construction industry
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2023 10:22:12