Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par ārējās vides faktoru ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Research on the influence of the external environment factors on the development of small and medium sized enterprises in Uzbekistan
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Regina Veckalne
Anotācija Šis pētījums ir vērsts uz to faktoru svarīgiem rezultātiem, kas ietekmē MVU Uzbekistānā. Pētījums parāda, ka politiskie, ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie, juridiskie un vides jautājumi būtiski ietekmē MVU darbību. Politiskie mainīgie lielumi, piemēram, nodokļu politika un ārvalstu investīciju noteikumi, ir ļoti svarīgi. Tādi ekonomiskie faktori kā ekonomiskā izaugsme, infrastruktūras attīstība un kapitāla pieejamība būtiski ietekmē MVU darbību. Sociālie mainīgie, piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums un klientu vēlmes, var ietekmēt MVU. Tehnoloģiskie uzlabojumi un digitalizācija ir ļoti svarīgi MVU izaugsmei. Svarīgi juridiski apsvērumi ietver atbilstību normatīvajiem aktiem un intelektuālā īpašuma tiesības. Vides faktori, lai arī tiem tiek pievērsta mazāka uzmanība, var ietekmēt noteiktas nozares. Šie atklājumi uzsver vajadzību pēc atbalstošas politikas un pasākumiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi MVU Uzbekistānā, tostarp korupcijas novēršanai, ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, infrastruktūras uzlabošanai, tehnoloģiskās inovācijas veicināšanai, noteikumu vienkāršošanai un ilgtspējības prakses veicināšanai.
Atslēgas vārdi MVU, ārējie faktori, uzņēmējdarbības vide, Uzbekistāna.
Atslēgas vārdi angļu valodā SMEs, external factors, business environment, Uzbekistan
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2023 22:02:02