Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga ietekmes novērtējums uz klientu pirkšanas paradumiem Indijas apģērbu tirgū
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of digital marketing on customer buying behavior in the Indian apparel industr
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Winshow Alukka Paulu
Anotācija Bakalaura darba autors: Kaleb Biju Mathew Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs: dr.oec., docent Ieva Andersone Bakalaura darba nosaukums: Digitālā mārketinga ietekmes novērtējums uz klientu pirkšanas paradumiem Indijas apģērbu tirgū. Bakalaura darbs ir uzrakstīts: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 69 lappuse, tajā ir 25 attēli, 3 tabulas, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 54 avotus angļu valodā. Darbam ir 7 pielikumu lapas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, digitālo mārketingu var iedalīt divās galvenajās komponentēs. Šī uzņēmuma dibināšanas pamatā ir digitālā mārketinga nozīme klientu pirkšanas paradumu ietekmēšanā Indijas tekstilrūpniecībā. Nākamais diskursa segments ietver digitālā mārketinga ietekmes uz patērētāju uzvedību analīzi, kur identificētie komponenti tiek klasificēti to attiecīgajās klasifikācijās. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt vairāku faktoru, tostarp, bet neaprobežojoties ar pirkšanas procesa vieglumu, psiholoģiskajiem un tehniskajiem aspektiem un digitālo uzticamību, ietekmi uz klientu pirkšanas paradumiem. Pētījumā konstatēts, ka digitālā mārketinga faktoriem ir būtiska pozitīva ietekme uz klientu pirkšanas nodomiem Indijas apģērbu nozarē. Šie faktori ietver digitālā mārketinga kanālu lietošanas ērtumu, ērtības un pieejamību. Turklāt digitālā mārketinga iniciatīvu personalizētajam un mērķtiecīgajam raksturam ir arī izšķiroša nozīme klientu uzvedības veidošanā. Otrā pētījuma tēma iedziļinās psiholoģiskajos noteicošajos faktoros, trešā – tehnoloģiskajos aspektos, bet ceturtā – uzticamībā. Uzticamu digitālā mārketinga stratēģiju īstenošana var ietekmēt patērētāju pirkšanas modeļus un zīmola uzticību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kaleb Biju Mathew, dr.oec., docent. Ieva Andersone (2023). Digitālā mārketinga ietekmes novērtējums uz klientu pirkšanas paradumiem Indijas apģērbu tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 69 lpp.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: Digitālais mārketings, Patērētāju pirkšanas uzvedība, digitālā mārketinga teorijas, tekstilrūpniecība, klientu iesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Digital Marketing, Consumer buying behaviour, theories of digital marketing, textile industry, customer engagement.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2023 15:06:47