Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Jauna tirgus apgūšanas stratēģijas izstrāde SIA “GatewayBaltic”
Nosaukums angļu valodā Development of a New-Market Entry Strategy for “GatewayBaltic” Ltd.
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Alise Vītola
Recenzents Uldis Cimdiņš
Anotācija Maģistra darba autore: Gauri Sood Maģistra darba vadītāja: Docente un pētniece, Ekonomikas doktors, Alise Vītola Maģistra darba tēma: “Stratēģijas ieejai jaunā tirgū izstrāde uzņēmumam SIA GatewayBaltic” Maģistra darbs ir angļu valodā, kas sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Sējumā ir 95 lappuses, tajā skaitā 13 attēli un 9 tabulas, literatūras saraksts, savukārt pielikums sastāv no 22 lapām. Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu stratēģiju ieejai tirgū konsultāciju uzņēmumam GatewayBaltic, zināms kā Gateway Partners, uzņēmums atrodas Latvijā. Pētījumā tika izmantota kvalitatīvā pētījuma metode padziļinātas interviju analīzes veidā, ko papildina satura analīze, kas ir tirgus pārbaudes kritērija pamatā, kā arī ienākšanas stratēģijas izstrāde, kam seko kvantitatīvas metode - tirgus skrīninga novērtējums, kas noved pie mērķa tirgus atlases, tādējādi veidojot pamatu ieejas režīma izvēlei. Šis process palīdzēja novērtēt mērķa tirgu un izstrādāt piemērotu tirgus ienākšanas stratēģiju Zviedrijas tirgum. Pētījums aizpilda esošo pētījumu informācijas trūkumu par pakalpojumu firmu internacionalizācijas procesu, un ienākšanas tirgū stratēģijas, īpašu uzsvaru liekot uz SIA GatewayBaltic pašreizējo posmu. Šis darbs uzlabo izpratni par pakalpojumu uzņēmumu internacionalizāciju un sniedz pragmatiskus ieteikumus GatewayBaltic un pakalpojumu firmām kā ienākt jaunā tirgū un augt. Pētījums palīdzēs uzņēmumam iesaistīties Zviedrijā, strukturējot kopuzņēmumu, kura pamatā ir pašu kapitāls ar ierosināto partneri SwedExport AB, kas palīdzēs uzņēmumam augt un paplašināties jaunajā tirgū, paverot ceļu plašākām iespējām.
Atslēgas vārdi Internacionalizācija, ienākšana tirgū, pakalpojumu firmas, ienākšanas veids.
Atslēgas vārdi angļu valodā Internationalization, market-entry, service firms, mode of entry
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2023 13:52:13