Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā
Nosaukums angļu valodā Research on the possibilities of sustainable business development in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Reinis Lasmanis
Anotācija Bakalaura darba autors: Seyedahmad Madani Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. asoc. prof, Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Pētījums par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 53 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmējdarbības nozīme un Rīgas potenciāls kļūt par gudru pilsētu tiek uzsvērts, identificējot iespējas un šķēršļus ilgtspējīgas uzņēmumu attīstībai Latvijā. Ir ieteikts lēmumu pieņēmējiem palielināt datu apkopošanu, veicināt publisko un privāto sektoru sadarbību un izveidot regulējuma klimatu, kas ir labvēlīgs uzņēmējiem. Ilgtspējīgas un bagātīgas Latvijas attīstības nodrošināšana ir atkarīga arī no zināšanu un izglītības līmeņa paaugstināšanas par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi. Ilgtspējīgu uzņēmumu paplašināšanās, inovācijas un pozitīvā ietekme uz vidi un sabiedrību var būt rezultāts, ieviešot šos principus praktiskā darbībā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Seyedahmad Madani. (2023). Research on the Possibilities of Sustainable Business Development in Latvia . Thesis. Riga: RTU, UIVI. IUVK, bachelor academic study program “Entrepreneurship and Management”. 77 p.
Atslēgas vārdi vAtslēgas vārdi: Viedās pilsētas, Ilgtspējīga attīstība, Uzņēmējdarbība, Ekonomiskā transformācija,
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart cities, Sustainable development, Entrepreneurship, Economic transformation,
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2023 15:17:13