Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Jauna produkta attīstība jaunuzņēmumam SIA “Solar 4P”
Nosaukums angļu valodā New Product Development for Start-up “Solar 4P” Ltd.
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Jānis Caune
Recenzents Modris Ozoliņš
Anotācija Lindenbergs A. (2023). Jauna produkta attīstība jaunuzņēmumam SIA “Solar 4P”. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Starptautisko programmu nodaļa, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, “Inovācijas un uzņēmējdarbība” studiju programma. 96 lappuses. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Saturs ietver ievadu, teorētisko, analītisko un praktisko daļu, secinājumiem un rekomendācijām, un atsaucēm uz izmantotās literatūras sarakstu. Kopējais darba apjoms ir 96 lappuses. Maģistra darbā ir iekļauts 30 attēli, 3 tabulas un pievienoti seši pielikumi. Kopā maģistra darbā iekļautas 54 atsauces uz izmantoto literatūru un citiem informācijas avotiem. Maģistra darba pētījuma objekts ir elektrības ražošana mājsaimniecībās izmantojot saules paneļus un mērķis ir inovatīva produkta izstrāde, kas nodrošina saules paneļu ražošanas efektivitāti un kuru jaunuzņēmums “Solar 4P” komercializētu balstoties uz darbā izstrādātu komercializācijas stratēģiju, biznesa modeli un finanšu prognozēm. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apzinātas dažādas produktu un komercializēšanas stratēģijas no kurām ir izvēlētas piemērotākās “Solar 4P” produkta attīstībai un ir iekļautas tvērumā kas tiks izmantots par pamatu “Solar 4P” produkta attīstībai un ieviešanai. Analītiskajā daļā ir veikta saules paneļu tehnoloģiskā un tirgus izpēte, identificētas problēmas un izaicinājumi un to risināšanas nepieciešamība. Praktiskajā daļā ir identificēti produkta koncepti balstoties uz klientu vajadzībām, izstrādātas produkta prasības un izstrādāts produkta attīstības un komercializēšanas plāns un stratēģija.
Atslēgas vārdi Saules paneļi, Jaunu produktu izstrāde, Inovatīvi produkti
Atslēgas vārdi angļu valodā Solar panels, New product development, Innovative products
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2023 14:06:26