Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Biznesa stratēģijas izstrāde uzņēmuma SIA “Enersense” augstsprieguma līniju departamentam Zviedrijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Development of a Business Strategy for the High Voltage Power Line Department of the Company "Enersense" Ltd. in Swedish Market
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Jānis Caune
Recenzents Uldis Cimdiņš
Anotācija Šī maģistra darba tēma ir “Uzņēmuma SIA “Enersense” Augstsprieguma elektrolīniju departmenta biznesa stratēģijas izstrāde Zviedrijas tirgū”. Darba autors ir Viktors Mironovs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, kurš apgūst programmu "Inovācijas un uzņēmējdarbība". Maģistra darbs ir rakstīs angļu valodā un sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, kā arī secinājumiem un ieteikumiem. Tas sastāv no 116 lappusēm, no kurām 26 lappuses ir pielikumi, kuros ir ekspertu interviju atreferējumi un pētījumu dati par nākotnes konkursiem Zviedrijas tirgū. Maģistra darbā apskatīta problēma, ar ko saskaras veiksmīgi uzņēmumi Latvijā, kas ir ierobežota izaugsmes mazā tirgus dēļ. Darba mērķis ir sniegt risinājumu, pētot, kā tāds elektroinfrastruktūras uzņēmums kā SIA Enersense, var attīstīt savu biznesu ārpus Latvijas. Darba pirmajā daļā ir analizētas dažādas biznesa stratēģijas un modeļi, to mijiedarbība un kā tos var izmantot, lai tie papildinātu viens otru. Otrajā daļā autors analizē SIA Enersense un tās augstsprieguma nodaļu, izmantojot dažādus teorētiskajā daļā pētītos instrumentus. Šajā daļā tiek analizēts arī Zviedrijas elektroinfrastruktūras tirgus. Trešajā daļā autors piedāvā Enersense SIA stratēģiju, pamatojoties uz analītiskās daļas atradumiem. Šajā nodaļā ir iekļauta piedāvātā stratēģija, stratēģijas mērķi, rīcības plāns, posmi un ierosinātās stratēģijas finansiālā ietekme uzņēmumu.
Atslēgas vārdi Biznesa stratēģija, Biznesa modelis, Zviedrija, Zviedrijas Elektroinfrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Stratgey, Business Model, Sweden, Swedisch Electrical Infrastructure.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2023 10:43:58