Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība
Nosaukums Krājumu loģistikas pārvaldības organizācijas pilnveidošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improving the organization of logistics inventory management at enterprice
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Vitālijs Boļšakovs
Recenzents Jūlija Petuhova
Anotācija Maģistra darbs ir pētījums loģistikas jomā par krājumu pārvaldību uzņēmumā. Pētījuma mērķis ir izveidot eksperimentālu krājumu vadības sistēmas prototipu, kas balstīts uz laika rindu analīzi un prognozēšanu un ABC – analīzi. Pētījums ietver sevī literatūras apskatu un galveno tematu izpēti: krājumi, krājumu vadība, krājumu vadības metodes un sistēmas, sistēmas jēdziens, programmēšanas pamatvalodas un pieprasījuma prognozēšanas nozīme krājumu vadībā. Darba ietvaros izveidotajā sistēmas prototipā tika izmantoti divi pieprasījuma prognozēšanas modeļi - eksponenciālā izlīdzināšana un ARIMA. Pēc šo modeļu veiktspējas novērtēšanas, izmantojot MAE un RMSE rādītājus, nākotnes pieprasījums tika prognozēts, izmantojot ARIMA, kas uzrādīja vislabāko veiktspēju. Tika izmantota arī ABC – analīzes krājumu klasifikācijas metode, kas palīdzēja segmentēt krājumus atbilstoši to svarīgumam. Darba galvenais rezultāts ir krājumu pārvaldības uzlabošana uzņēmumā, izveidojot eksperimentālu sistēmas prototipu. Šis prototips demonstrē laika rindu analīzes un ABC – analīzes metožu integrēšanas iespējamību un parāda pilnvērtīgas krājumu pārvaldības sistēmas potenciālu nākotnē, kas balstīta uz mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu. Maģistra darbā ir 78 lappuses, 30 attēli, 2 tabulas, 107 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: krājumi, krājumu vadība, sistēma, pieprasījuma prognozēšana, ABC – analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: inventory management, system, demand forecasting, ABC – analysis
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2023 10:43:58