Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Latvijas mūzikas industrijas organizāciju uzņēmējdarbības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on development of organization business in Latvia music industry
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Ieva Andersone
Anotācija Bakalaura darba autors: Gatis Irbe Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. doc., Mg. oec., Līga Kamola Bakalaura darba temats: Tirdzniecības personāla zināšanu pārneses stratēģija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lappuses, tajā iekļautas 5 tabulas un 20 attēli, 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros tiek pētīta Latvijas mūzikas industrijas organizāciju uzņēmējdarbības vide, esošā situācija, ietekmējošie faktori un tiek saskatīti iespējamie risinājumi, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi neakadēmiskās mūzikas nozarē un virzītu Latvijas mūzikas industriju starptautiskā mūzikas industrijas tirgū. Kā arī nedaudz apskatīta Zviedrijas un Lielbritānijas mūzikas industrijas raksturojums. Rezultātā, tiek piedāvāts veidot jaunu biedrību ar nosaukumu “Latvijas mūzikas eksporta un attīstības biedrība”, kas nodarbosies ar Latvijas mūzikas industrijas virzīšanu globālā tirgū, lai parādītu Latvijas vārdu starptautiskā tirgū, veicinās mūzikas izglītības tīkla sakārtošanu un kopējo mūzikas industrijas attīstību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Irbe G. (2023) Latvijas mūzikas industrijas organizāciju attīstības projekts. Bakalaura darbs/ G. Irbe, L. Kamola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 61 lpp.
Atslēgas vārdi mūzikas industrija, mūziķis, uzņēmējdarbība, koncerti, LaIPA, AKKA/LAA, nodokļi, autoratlīdzība.
Atslēgas vārdi angļu valodā music industry, musician, business, concerts, LaIPA, AKKA/LAA, taxes, royalties.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 22:47:50