Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Autotransporta inženierija
Nosaukums Covid-19 pandēmijas ietekme uz automobiļu tehniskās apskates rezultātiem Latvijā
Nosaukums angļu valodā Covid-19 Pandemic Influence on Vehicle Roadworthiness Test Results in Latvia
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Juris Kreicbergs
Recenzents Jānis Liepiņš
Anotācija Maģistra darbs ar nosaukumu “Covid-19 pandēmijas ietekme uz transportlīdzekļu tehniskās apskates rezultātiem Latvijā” izstrādāts ar mērķi lai noteiktu, kā Covid-19 pandēmija ietekmējusi transportlīdzekļu tehniskās apskates rezultātus Latvijā. Tika pētīti tehniskās apskates vērtējuma rezultāti pamatpārbaudēm ar vērtējumu “2”, un tehniskās apskates darbību skaita izmaiņas visa veida tehniskajām apskatēm. Lai sasniegtu mērķi bija nepieciešams izstrādāt metodiku, kas ļautu pierādīt pandēmijas tiešo ietekmi uz tehniskās apskates rezultātiem, kā arī noteikt ietekmes ilgumu un dziļumu. Pētījuma pamatā izmantota sistēmas novērošanas metode- tika salīdzināti laika periodi pirms pandēmijas, pandēmijas laikā un pēc pandēmijas. Tika iegūti tehniskās apskates dati no Valsts Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra par laika periodu no 01.01.2018. līdz 31.03.2022. Dati saturēja informāciju par tehniskās apskates darbību kopējo skaitu mēnesī atkarībā no: transportlīdzekļu klases, tehniskās apskates veikšanas vietas, vērtējuma, apskates veida, tiesību subjektu formas. Izmantojot Microsoft Excel datorprogrammas palīdzību, dati tika sistematizēti atbilstoši mēneša procentuālajam sadalījumam atkarībā no novērtējuma augstākminētajās apakšgrupās. Izmantojot sezonalitātes svārstību analīzi un dinamikas rindas, bija iespējams attēlot ietekmes izmaiņas laikā. Pirms darba izstrādes autors izvirzīja hipotēzi: Covid-19 pandēmijas rezultātā būs novērojamas nebūtiskas, bet statistiski pamanāmas izmaiņas TA rezultātos. Transportlīdzekļu skaits ar fiksētu vērtējumu ”2” samazināsies. Analizējot iegūto informāciju varēja redzēt: Covid-19 pandēmijai ir tieša- negatīva ietekme uz tehniskās apskates rezultātiem- TA skaits ar vērtējumu “2” ir samazinājies, Latvijas reģionos ietekmes dziļums nav vienāds, visvairāk ietekmēti ir fizisko personu vieglie pasažieru automobiļi, pandēmijas ietekmes dziļums uz TA rezultātiem ir pielīdzināms nelabvēlīgiem laikapstākļiem ziemā. Darbs izstrādāts latviešu valodā, uz 67 lapaspusēm ar 82 attēliem un 6 tabulām.
Atslēgas vārdi Tehniskā apskate, Satiksmes drošība, Pandēmija, Covid-19
Atslēgas vārdi angļu valodā Vehicle roadworthiness tests, Road safety, Pandemic, Covid-19
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 21:07:27