Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Aprites ekonomikas principu novērtējums ilgtspējīgai ēku veiktspējai būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā An evaluation of circular economy principles for sustainable building performance in the construction industry
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Būvniecības nozare ir viena no atšķirīgākajām ekonomikas nozarēm katrā attīstītajā un jaunattīstības valstī pasaulē. Būvniecības nozares enerģijas un izejvielu patēriņš jaunattīstības valstīs strauji pieaug. Arī Šrilanka, jaunattīstības valsts, tiek galā ar nozīmīgiem vides jautājumiem, ko rada nepārtraukta būvniecības nozares attīstība. Šrilankas būvniecības nozares problēmas ar neilgtspējīgu būvniecības praksi radās lineārās ekonomikas dēļ. Rezultātā Šrilanka koncentrējas uz ilgtspējību, iekļaujot aprites ekonomikas principus būvniecības un apbūvētās vides nozarēs. Tāpēc maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo situāciju aprites ekonomikas principu pielietošanā būvniecības nozarē ilgtspējīgai būvniecības veiktspējai Šrilankā un sniegt ieteikumus aprites ekonomikas stratēģiju izstrādei ilgtspējīgu ēku veiktspējas uzlabošanai Šrilankas būvniecībā. Lai sasniegtu šos pētījuma mērķus, maģistra darbs ir sadalīts trīs daļās, kas ietver analītisko, teorētisko un praktisko daļu. Analītiskā daļa sniedz ieskatu statistikas datos par būvniecības nozares problēmām un globālajām problēmām, kas radušās lineārās ekonomikas sistēmas dēļ, analizē pāreju no lineārās uz aprites ekonomiku būvniecības nozarē, kā arī sniedz Šrilankas būvniecības nozares novērtējumu. Teorētiskajā daļā vairāk tiek pievērsta uzmanība aprites ekonomikas principu teorētiskajai nozīmei un aprites ekonomikas principu pielietojamībai būvniecības nozarē ilgtspējības sasniegšanai. Darba praktiskā daļa ir saistīta ar pētījuma metodoloģiju un aptaujas anketas atziņām un interpretācijām. Pētījums tika veikts jauktās metodes pētījuma pieejas ietvaros. Aptaujas anketas mērķis bija noteikt dominējošās problēmas un aprites ekonomikas principu un ilgtspējas koncepciju pielietojuma līmeni, un tā sniedza aprites ekonomikas stratēģijas, lai pārvarētu esošās problēmas Šrilankas būvniecības nozarē. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, var secināt, ka aktuālākās problēmas ir izpratnes, izglītības un apmācību trūkums par ilgtspējīgām praksēm būvniecības projektu laikā, atbilstoša tiesiskā regulējuma un izpildes trūkums, liela atkritumu daudzuma un oglekļa dioksīda emisiju rašanās Šrilankas būvniecības nozarē. Ilgtspējīgu būvniecības nozari Šrilankā var panākt, veicinot zaļās būvniecības tehnoloģijas, uzlabojot tiesisko regulējumu, lai stiprinātu aprites ekonomikas ieviešanu, atkritumu pārstrādi un vietēji ražotu videi draudzīgu materiālu izmantošanu.
Atslēgas vārdi aprites ekonomika, būvniecības nozare, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā circular economy, construction industry, sustainability
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 10:42:51