Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Ilgtspējīga risinājuma izstrāde pārtikas atkritumu samazināšanai mājsaimniecībās
Nosaukums angļu valodā Elaboration of New Solution for Sustainable Household Food Waste Management
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Iveta Cīrule
Recenzents Elīna Miķelsone
Anotācija Šī maģistra darba tēma ir “Ilgtspējīga risinājuma izstrāde pārtikas atkritumu samazināšanai mājsaimniecībās”. Maģistra darbu izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistrantūras otrā kursa studente Svetlana Osinceva. Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra programma ir daļa no Inženierekonomikas un vadības fakultātes. Šis maģistra darbs sastāv no četrām galvenajām daļām: teorētiskās, analītiskās, praktiskās un secinājumus. Visam darbam ir 155 lapas, ar 10 pielikumiem, 22 tabulām, 32 attēliem un 92 literatūras avotiem. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt risinājumu produktu izstrádei, lai optimizētu pārtikas patēriņu un samazinātu mājsaimniecību radīto pārtikas atkritumu daudzumu Latvijā un pasaulē. Trešdaļa saražotās pārtikas pasaulē, kas paredzēta edināšanai, tiek pazaudēta vai izmesta, no kuras 61% nāk no mājsaimniecībām. Ir daudz padomu tiem, kuri ir gatavi mainīt savu uzvedību, lai samazinātu pārtikas atkritumus, taču nav globāla risinājuma. Pētījuma jautājumi ir: 1. Kas ietekmē mājsaimniecību pārtikas patēriņu (ekonomika, uzvedība, izpratne)? 2. Kas izraisa pārtikas atkritumus mājsaimniecībās? 3. Kādi risinājumi jau tiek izmantoti, lai optimizētu mājsaimniecību pārtikas patēriņu un samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu? 4. Kādu risinājumu izstradāt lai optimizētu mājsaimniecību pārtikas patēriņu un samazinātu pārtikas atkritumus Latvijā un pasaulē? Pielietojot dažādas pētījuma metodes teorētiskajā un analītiskajā daļā, tādus kā, ekspertu interviju un potenciālo klientu aptauju, tika secināts, ka: 1. Pārtikas patēriņu un pārtikas atkritumu apsaimniekošanu ietekmē ļoti daudzi faktori: psiholoģiskie faktori, demogrāfiskie faktori, uzvedības normas un pārtikas uzvedība saistībā ar iepirkšanos, plānošanu, patērēšanu un izmešanu. 2. Galvenais iemesls pārtikas atkritumu rašanai mājsaimniecībās ir izpratnes un zināšanu trūkums par to, kā pārtiku apsaimniekot ilgtspējīgi. 3. Pārtikas atkritumu samazināšanai vai ilgtspējīgai apsaimniekošanai tiek izmantotas daudzas metodes, un pat ES komiteja cenšas izvērtēt, kurām intervencēm ir vislabākie rezultāti. 4. Lai iesaistītu mājsaimniecības un samazinātu pārtikas atkritumus, ir nepieciešams praktisks rīks, kas ir viegli lietojams un sniedz daudz informācijas par šo jautājumu.
Atslēgas vārdi Pārtikas Atkritumi, Pārtikas Atkritumu Apsaimniekošana, Mājsaimniecība, Ilgtspēja, Aprites Ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Food Waste, Food Waste Management, Household, Sustainability, Circular Economy
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 07:55:59