Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Satura mārketings: problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Content Marketing: Problems and Solutions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Zakia Siddiqui
Anotācija Bakalaura darba autors: Azizjon Eshonkulov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., assist.prof. Rita Greitane Bakalaura darba temats: Satura mārketings: problēmas un risinājumi Bakalaura darbs rakstīts: angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētijuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 60 lappuses (bez pielikumiem), tajā ir 22 attēli, 5 tabulas, 4 formulas un avotu saraksts satur 32 avotus angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba autors apskatīja satura mārketinga pamatkoncepciju, kā arī svarīgus izaicinājumus un risinājumus, kas saistīti ar digitālo pasauli. Otrajā nodaļā ir izklāstītas šajā pētījumā izmantotās metodoloģijas, pievēršoties galvenajām datu vākšanas un datu apstrādes pieejām. Empīriskās analīzes, t.sk. aprakstošās statistiskās analīzes un faktoru analīzes, rezultāti ir atspoguļoti autora bakalaura darba empīriskajā daļā. Rezultāti apkopoja, ka satura mārketings var būt sarežģīts uzdevums uzņēmumiem, jo tie cenšas ražot augstas kvalitātes saturu, mērīt tā efektivitāti, izprast savu mērķauditoriju, atšķirties no konkurentiem, uzturēt konsekvenci un efektīvi pārvaldīt resursus. Tomēr, ieviešot efektīvus risinājumus, uzņēmumi var pārvarēt šīs problēmas un gūt panākumus satura mārketinga pasākumos. Izveidojot satura stratēģiju, kas pielāgota auditorijas vajadzībām, izvērtējot satura efektivitāti, apgūstot zināšanas par savu mērķauditoriju, radot unikālu un vērtīgu saturu, izmantojot satura kalendāru un efektīvi pārvaldot resursus, uzņēmumi var uzlabot savus satura mārketinga pasākumus un sasniegt savus mērķus. biznesa mērķi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ešonkulovs Azizjons. (2023). Satura mārketings: problēmas un risinājumi, R Greitāne. Rīga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbība un vadība”,2023,60.
Atslēgas vārdi satura mārketings, mērķauditorija, izaicinājumi, zīmola atpazīstamība, satura konsekvence, mārketinga stratēģija.
Atslēgas vārdi angļu valodā content marketing, target audience, challenges, brand awareness, content consistency, marketing strategy.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 03:13:49