Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības projekta vadības ietekmes vērtējums uz projekta rezultātu kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of construction project management on the quality of project results
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ģirts Zariņš
Recenzents Edgars Pudzis
Anotācija Darba mērķis ir novērtēt būvniecības projektu vadības ietekmi uz projekta rezultātu kvalitāti. Pētījumā tiek izmantota jaukta metode, izmantojot gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās izpētes metodes un ietver gan skaitlisko (kvantitatīvo), gan nesaistīto datu vākšanu un analīzi. skaitliskos datus (kvalitatīvos), lai iegūtu vispusīgu izpratni par pētījuma problēmu. Kvantitatīvās pētniecības metodes ir projektu vadītāju aptauja Indijā un statistikas analīze, kas tiek izmantota, lai iegūtu skaitliskus datus, kurus var analizēt, izmantojot statistikas metodes, savukārt kvalitatīvās pētniecības metodes (teorētiskā ietvara analīze) tiek izmantotas neskaitlisku datu ģenerēšanai. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām, kur katra nodaļa pievēršas dažādiem Indijas būvniecības projektu vadības aspektiem. Analītiskā nodaļa sākas ar būvniecības nozares izpēti Indijā, sniedzot ieskatu tās pašreizējā stāvoklī, izaugsmes perspektīvās un izaicinājumos. Pēc tam nodaļā sīkāk aplūkoti būvniecības projekti Indijā, tostarp projektu veidi, galvenie iesaistītie dalībnieki un finansējuma avoti. Teorētiskajā nodaļā ir apskatīti galvenie būvniecības projektu vadības aspekti, tostarp plānošana, laika plānošana, budžeta veidošana un risku vadība. Nodaļā aplūkoti arī projektu vadības aspekti, kas ietekmē projekta rezultātu kvalitāti, piemēram, projekta apjoms, resursu pārvaldība un komunikācija. Turklāt nodaļā tiek pētīta būvprojekta kvalitāte un tās novērtējums, tostarp kvalitātes kontroles pasākumu un instrumentu izmantošana. Praktiskā daļa ir vērsta uz pētījumu metodoloģiju, ko izmanto, lai apkopotu datus par būvniecības projektu vadību Indijā. Nodaļā ir aprakstītas izmantotās pētniecības metodes, tostarp intervijas, aptaujas un datu analīze. Pēc tam nodaļā tiek prezentēti pētījuma rezultāti, izceļot galvenos atklājumus un ieskatus par pašreizējo būvniecības projektu vadības stāvokli Indijā. Visbeidzot, nodaļā sniegta praktiska ietekme uz būvniecības projektu vadības prakses uzlabošanu Indijā, tostarp nepieciešamība pēc labākas plānošanas, resursu sadales un komunikācijas.
Atslēgas vārdi Būvniecība, Projektu vadība, Projekta iznākums, Kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction, Project management, Project outcome, Quality
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 17:12:17