Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunuzņēmumu attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of factors influencing the development of startups
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Reinis Lasmanis
Anotācija Bakalaura darba autors: Tania Angel Hilary Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs: dr.oec., docent. Jana Erina Bakalaura darba nosaukums: Jaunuzņēmumu attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums. Bakalaura darbs ir uzrakstīts: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 82 lappuse, tajā iekļauti 22 attēli, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 68 avotus angļu valodā. Darbam ir 5 pielikumu lapas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, jaunuzņēmumu attīstību GCC un ES reģionos var iedalīt divās galvenajās komponentēs. Pirmkārt, šo uzņēmumu dibināšana balstās uz faktoriem, kas ietekmē jaunuzņēmumu izaugsmi un panākumus GCC un ES. Šiem faktoriem, piemēram, finanšu stabilitātei, partnerattiecībām, apgrozījuma rādītājiem, investīciju iespējām, nodokļu atvieglojumiem, tehnoloģijām, reklāmām, tirgus lielumam, tirgus atvērtībai un tirgus laikam, ir izšķiroša nozīme starta ekosistēmas veidošanā. Nākamajā diskusijas daļā galvenā uzmanība tiek pievērsta šo faktoru radītās ietekmes izpētei uz jaunuzņēmumu attīstību PLSP un ES reģionos. Pētījumā šie faktori tiek identificēti un iedalīti kategorijās, pamatojoties uz to ietekmi uz galvenajiem starta attīstības aspektiem, tostarp darbības efektivitāti, inovāciju potenciālu un konkurences priekšrocībām. Izmantojot analīzi, pētījums liecina, ka šie noteicošie faktori būtiski ietekmē jaunuzņēmumu progresu gan Persijas līča sadarbības padomē, gan Eiropas Savienībā. Atzīstot un izprotot šo faktoru lomu, politikas veidotāji, uzņēmēji un investori var pieņemt pārdomātus lēmumus, lai atbalstītu jaunuzņēmumu izaugsmi un attīstību. Pētījumā uzsvērts, cik svarīgi ir veicināt finanšu stabilitāti, veicināt stratēģiskās partnerības, veicināt inovācijas ar apgrozījuma un tirgus izpratni, kā arī radīt labvēlīgu vidi, izmantojot atbalstošu valdības politiku un noteikumus.Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tania Angel Hilary, dr.oec., docent. Jana Erina (2023). Jaunuzņēmumu attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 82 lpp.
Atslēgas vārdi Startups un inovācijas, Startup vadība un uzņēmējdarbība, Konkurences priekšrocības un-Startup teorijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Startups and Innovation, Startup management and Entrepreneurship, Competitive advantage and Startup theories
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 16:12:43