Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Līderu komunikācijas stratēģijas izstrāde virtuālo komandu vadīšanā
Nosaukums angļu valodā Leaders' communication strategy development in managing virtual teams
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autore: Regīna Kačajeva Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente, Rita Greitāne Noslēguma darba temats: “Līdera komunikācijas stratēģijas izstrāde virtuālo komandu vadīšanā” Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 155 lpp., tajā iekļauti 34 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu, 67 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā tiek veikta starptautiskas un Latvijas attālinātās darba vides tendenču analīze, apkopota informācija par uzņēmuma ar attālināto darba vidi nepieciešamību izveidot līderības komunikācijas stratēģiju ar mērķi paaugstināt uzņēmuma attālinātā darba efektivitāti. Izpētot starptautiskās un Latvijas pieredzes, izvērtējot pasaules tendences un literatūru un veicot uzņēmuma līderības komunikācijas analīzi, noteikta līderības komunikācijas stratēģija un izstrādāts ieviešanas plāns. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kačajeva R. (2023). Līdera komunikācijas stratēģijas izstrāde virtuālo komandu vadīšanā. Maģistra darbs/ R. Kačajeva, R. Greitāne. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”.- 155 lpp.
Atslēgas vārdi Līderības komunikācija; Virtuālās komandas vadība; Komunikācijas stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Leadership communication; Virtual team management; Communication strategy development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 14:54:30