Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums IoT sensoru datu vizualizācija reāllaika vides procesu monitoringam
Nosaukums angļu valodā IoT Sensor Data Visualization for Real-Time Monitoring of Environmental Processes
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arnis Lektauers
Recenzents Artis Teilāns
Anotācija IoT jeb lietu internets balstās uz savstarpēji vienotām fiziskām ierīcēm ar mērķi apvienot tās ar digitālo telpu, dodot tām iespēju sūtīt un saņemt datus. IoT var aprīkot ar sensoriem, kas iegūst informatīvus datus par apkārt esošo vidu, tādējādi sniedzot dažādas vides monitoringa iespējas reāllaikā, veicinot ātru un precīzu lēmumu pieņemšanu. Darba mērķis ir izpētīt lietu interneta sensoru datu vizualizācijas pieejas un metodes reāllaika procesu monitoringam, kā arī, izstrādāt sistēmas arhitektūru un eksperimentālu prototipu lietu interneta sensoru datu vizualizācijai. Lai sasniegtu izvirzītos darba mērķus, darba sākumā izprot IoT pirmsākumus un tās arhitektūru, kā arī, analizē IoT sensoru un izpildmehānismu darbību un pielietojumu vides reāllaika monitoringā. Izpētot vides monitoringa nepieciešamību, veidus un metodes, tiek rasts ieskats eksperimentālā prototipa izstrādes soļos. Lietu interneta sensoru datu vizualizācijas prototips tika izveidots, izmantojot Raspberry pi 4 ierīci, kas tika aprīkots ar DHT22 un LM393 sensoriem, kas iegūst vides temperatūru, gaisa mitruma un gaismas esamības rādītājus. Ar Python programmēšanas valodu dati tiek iegūti, apstrādāti un nosūtīti un InfluxDB datubāzi, kas ir savienota ar “Grafana” vizualizācijas rīku. Iegūtie reāllaika dati tiek vizualizēti grafikos, kas reprezentē vides izmaiņas laika gaitā. Darba apjoms - 59. lpp., 39 attēli, 1 pielikums un 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lietu internets (IoT), Sensori, Dati, Vizualizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Internet of Things (IoT), Sensors, Data, Visualization
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 13:37:58