Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of external environmental factors in public catering companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Kristīne Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autors: Roberts Pilsētnieks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Oec., docente (prakt.) Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 52 lpp (neskaitot pielikumus), tajā iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 26 avoti latviešu valodā un 14 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros veiktais pētījums atklāja, ka pakalpojumu un ēdināšanas nozares ir saskārušās ar dažādiem ārējās vides faktoriem laika posmā no 2020. gada līdz 2023. gadam, tai skaitā ņemot COVID-19 pandēmiju, energoresursu krīzi, inflācijas pieaugumu, kā arī Ukrainā notiekošo karu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pilsētnieks, R., Jakubāne, J.: Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.
Atslēgas vārdi ārējā vide, iekšējā vide, uzņēmējdarbība, mārketings, pakalpojuma nozare, ēdināšanas nozare.
Atslēgas vārdi angļu valodā external environment, internal environment, entrepreneurship, marketing, service industry, food industry
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 09:44:41