Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Finanšu risku identificēšana un novērtēšana biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumos
Nosaukums angļu valodā Identification and Assessment of Financial Risks in Mergers and Acquisitions Deals of Listed Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Andrejs Čirjevskis
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā ir 13 tabulas, 6 attēli un 6 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 152 avotus angļu valodā. Darbam ir 32 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šis darbs fokusējas uz finanšu riskiem, kas iesaistīti apvienošanu un pārņemšanu procesos. Lai novērtētu risku, šis pētījums izmanto Altmana Z modeli, kas kombinācijā ar dažādiem finanšu indikatoriem un proporcijām, kā arī kvalitatīviem mainīgajiem mēģina atklāt risku tendences pirms un pēc apvienošanās, galvenos riska avotus un saistību starp riskiem un atdevi. Izmantotās metodes šim pētījumam sastāv no kvantitatīvās analīzes paņēmieniem kombinācijā ar advancētiem mašīnmācīšanās rīkiem.. Empīriskie rezultāti parādīja, ka novērotajā datu kopā risks palielinās un turpina pastāvēt, radot draudus uzņēmuma finanšu stabilitātei divus gadus pēc apvienošanās. Papildus tika veikta riska analīze katrai industrijai un valstij, uzrādot, ka vispaliekošākais finanšu risks sastopams komunālo pakalpojumu nozarē. Tālāka analīze arī meklēja saistību starp riskiem un atdevi, norādot, ka pastāv stipra pozitīva saikne starp Altmana modeļa Z skaitli un atdevi, precīzāk – zemāks risks uzņēmumam nes lielāku atdevi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ismagilova K. (2023). Finanšu risku identificēšana un novērtēšana biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumos. Maģistra darbs/ K. Ismagilova, K. Kozlovskis. - Rīga: RTU, FEEM, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbības Finanses”, 2023, 91 lpp.
Atslēgas vārdi Apvienošanās un pārņemšana, financiālais risks, Altman Z-score, mašīnmācīšanās, atdeve
Atslēgas vārdi angļu valodā Mergers and acquisitions, financial risks, Altman Z-score, Machine learning, returns
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 18:37:32