Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Eiropas Savienības fondu ietekmes novērtējums uz ēku energoefektivitāti Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of European Union funds on the energy efficiency of buildings in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Sanda Lapuķe
Recenzents Ervīns Straupe
Anotācija Maģistra darba mērķis ir Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izvērtēšana plānošanas periodam 2014.-2020. gadam, pielietojot autores izstrādāto ES fondu ietekmes novērtēšanas metodiku. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām - analītiskās, teorētiskās un praktiskās, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras uzskaitījuma un 3 pielikumiem. Darba analītiskajā daļā ir veikts Latvijas dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku vispārīgs raksturojums un enerģijas patēriņa analīze, atsevišķi izvērtējot mājsaimniecību sektoru, kas ietver dzīvojamās mājas, kā arī komerciālo un sabiedrisko sektoru, kurā ietilpst nedzīvojamās ēkas. Nodaļas noslēgumā apkopotas un analizētas galvenās ēku sektora problēmas saistībā ar energoefektivitāti. Teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par ES politiku un normatīvo regulējumu energoefektivitātes jomā, kā arī galvenajiem Latvijas politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem attiecībā uz energoefektivitāti. Šajā daļā dots vispārējs ieskats ES fondu plānošanas periodos, konkrēti analizējot ES fondu atbalstu Latvijas ēku energoefektivitātes paaugstināšanā. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāta metodika vispusīgam ES fondu ietekmes novērtējumam. Metodika darbā tiek praktiski pielietota, lai novērtētu ES līdzfinansēto projektu ieguldījumu plānošanas periodam 2014.-2020. gadam gan ēku sektora problēmu risināšanā, gan izvirzīto enerģijas ietaupījuma mērķu sasniegšanā. Darba nobeigumā sniegti konkrēti priekšlikumi ES līdzfinansējuma turpmākai piesaistei ēku energoefektivitātes veicināšanai. Pamatojoties uz veikto informācijas analīzi, autore secina, ka ES fondu atbalstam ir liela nozīme konkrētu projektu ietvaros, jo veidojas enerģijas ietaupījums apkurei vidēji 60% apjomā, un ES fondu līdzfinansējums ievērojami samazina projekta atmaksāšanās periodu. Savukārt kopumā ietekme tautsaimniecības nozaru un valsts līmenī ir neliela. Maģistra darba kopējais apjoms ir 107 lapas, tajā iekļauti 38 attēli un 21 tabula, kā arī izmantoti 86 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas, ES fondi
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, residential buildings, non-residential buildings, EU funds
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 17:52:39