Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa inženierija
Nosaukums Pārtvēršanas stāvlaukuma izveidošanas izpēte un projektēšana Rīgā aglomerācijā
Nosaukums angļu valodā Research and project planning for the creation of an interception parking lot in the Riga agglomeration
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Fjodors Mihailovs
Recenzents Anna Beinaroviča
Anotācija Darbs par tēmu “Pārtvēršanas stāvlaukuma izveidošanas izpēte un projektēšana Rīgas aglomerācijā” izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ceturtā kursa studente Agnija Sumbarova, studiju virziens "Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte”, mācību programma “Dzelzceļa inženierija”. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing Docents Fjodors Mihailovs. Darba tēma ir aktuāla, jo daudzām Latvijas dzelzceļa stacijām ir nepieciešama rekonstrukcija un labiekārtošana, tai skaitā autostāvvietas. Darba mērķis: izstrādāt populārāko un ekonomiski izdevīgāko variantu stāvvietu zonas izbūvei, pamatojoties uz stacijas izvietojuma un noslodzes kritēriju. Lai sasniegtu šo mērķi, darbā ir jāatrisina šādi uzdevumi: 1. analizēt pieprasījumu pēc pakalpojuma; 2. izvertēt stacijas teritorijas praktiskās izmantošanas iespējas; 3. aprēķināt autostāvvietas zonas uzbūves izmaksas; 4. aprēķina autostāvvietas apbūves laiku; 5. izvēlēties praktiskāko un izdevīgāko metodi. Bakalaura darbs strukturāli sastāv no 4 sadaļām. Pirmajā sadaļā apskatīta stāvvietu zonu infrastruktūra Lietuvas Republikas un Eiropas valstu dzelzceļa staciju teritorijā. Otrajā sadaļā ir sniegts vispārējs stāvvietu zonu apraksts. Trešajā sadaļā ir aprakstīta projekta ekonomiskā sastāvdaļa, ērtības un rentabilitāte. Ceturtajā sadaļā tiek veikti stacijas un stāvlaukuma rasējumi, kā arī sabiedriskā transporta maršrutu shēmas. Pētījumā tika izmantota: projektēšanas metode, ekonomiskā metode, pētījuma un analīzes metode. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, 11 tabulas, 32 attēli, 33 izmantotās literatūras, 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi autostāvvieta, dzelzceļa stacija, koplietošanas auto izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā parking, railway station, use of carsharing.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 15:46:55