Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ūdensapgādes infrastruktūras nolietojuma ietekme uz ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu"
Nosaukums angļu valodā "Effects of ageing infrastructure conditions on water distribution services quality"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Sandis Dejus
Recenzents Roberts Neilands
Anotācija Valta Urbanoviča bakalaura darbā “Ūdensapgādes infrastruktūras nolietojuma ietekme uz ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu” ir izpētīta ūdensapgādes infrastruktūra, tās sastāvdaļas un apkalpošana. Raksturota ūdensapgādes nolietojuma ietekme uz ūdens kvalitāti, avārijām tīklā un pakalpojuma nodrošināšanas kvalitāti. Izpētīti dažādi risinājumi nolietojuma pārvaldībā, t.sk. efektīva līdzekļu pārvaldība, apsekošana, dezinfekcijas risinājumi. Apskatītas ārējo ūdensapgādes tīklu projektēšanas likumdošanas prasības, normatīvie akti, pēc kuriem tiek veikti ārējo tīklu projektēšanai raksturīgie aprēķini Latvijā un Eiropā, izpētīti piemērojamie standarti gan Latvijas būvnormatīva LBN 222-15 izpildei, gan cauruļvadu restaurācijai, kā arī salīdzinātas dažādas projektēšanas vadlīnijas citās pasaules valstīs. Tika secināts, ka pastāv risinājumi ūdensapgādes sistēmas ilgtermiņa efektīvai pārvaldībai nolietojuma ietekmē, ka pasaulē pieņemtās projektēšanas metodikas atšķiras, tāpēc to ietekme uz nākotnes nolietojumu arī atšķiras, ka nolietojuma pārvaldība ir svarīga prioritāte ūdensapgādes tīklu turētājiem lielo noplūžu apjomu dēļ. Projekta daļā izprojektēts ārējā ūdensapgādes tīkla posms Liepājā, ar 2,3 kilometru kopgarumu. Projektā tika paredzēts atbilstošs izvietojums ugunsdzēsības hidrantiem un aizbīdņiem gan to atbilstībai normatīvo aktu prasībām, gan ilgtermiņa efektīvas ekspluatācijas un apkalpošanas vajadzībām. Bakalaura darbs ir latviešu valodā, un tas sastāv no 100 lappusēm, kurās ir ir 12 attēli, 10 tabulas, 31 formulas, 4 pielikumi, 4 rasējumi, 137 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ūdensapgāde, infrastruktūras nolietojums, ilgtermiņa pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā water distribution, ageing infrastructure, long-term planning
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 13:21:08