Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Bērza (Betula pendula) finiera biezuma stabilitāti ietekmējošō faktoru analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of parameters affecting birch (Betula pendula) veneer thickness stability during the peeling process
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Irīna Boiko
Recenzents Dmitrijs Rusovs
Anotācija Maģistra darbā pētīta dažādu finiera lobīšanas iekārtas parametru ietekme uz finiera biezuma stabilitāti, precīzāk - uz finiera biezuma izmaiņām lobīšanas procesa sākumā un beigās. Pētījums tika veikts, jo darba autora pārstāvētajā uzņēmumā konstatētas pastāvīgas problēmas ar finiera biezuma stabilitāti. Turklāt, izpētot līdz šim pieejamo zinātnisko un tehnisko literatūru, netika atrasti risinājumi konkrētajai problēmai. Literatūras apskatā skaidrota finiera lobīšanas līnijas darbība un sīkāk tieši finiera lobīšanas mašīnas darbība, kura ir galvenais izpētes objekts šajā darbā. Skaidroti dažādi lobīšanas kvalitāti ietekmējoši faktori balstīti uz iepriekšējiem pētījumiem kā arī autora un rūpnīcas darbinieku pieredzi. Pētnieciskajā daļā tiek pievērsta uzmanība atsevišķi finiera biezumam lobīšanas procesa sākumā un beigās. Sadaļā par finiera biezumu lobīšanas procesa aplūkots biezuma kompensācijas rīks ”heavy peel”, tā ietekme uz finiera biezumu un tā optimizācija. Sadaļā par finiera biezumu lobīšanas procesa beigās aplūkota iekārtas papildmehānisma – ”piespiedsijas” un lobīšanas naža leņķa pret finierkluci ietekme uz finiera biezumu. Noslēgumā veikta iegūto datu analīze. Noskaidroti optimālie uzstādījumi, lai iegūtu stabilu biezumu lobīšanas sākumā izmantojot ”heavy peel”. Atklāta šo uzstādījumu nepilnība un sniegtas rekomendācijas to uzlabošanai. Tāpat arī noskaidrots, ka lobīšanas iekārtas papildmehānismam – ”piespiedsijai” nav būtiska ietekme uz finiera biezumu lobīšanas sākumā. Turpretim lobīšanas naža leņķim pret finierkluci ir ietekme uz finiera biezumu lobīšanas beigās. Darbs rakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 66 lapaspuses (neskaitot pielikumu) un 1 pielikums. Darbs satur 44 attēlus, 6 tabulas un 17 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi finieris, finiera lobīšana, biezums, biezuma stabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā veneer, veneer peeling, thickness, thickness stability
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 11:16:31